Spatiul Privat Virtual – pentru persoane fizice si juridice (coltucsiasociatii.ro)

Spatiul Privat Virtual – pentru persoane fizice si juridice (coltucsiasociatii.ro)

Spatiul Privat Virtual – pentru persoane fizice si juridice

Ce este spatiul privat virtual ?

Potrivit Coltuc si Asociatii spatiul privat virtual este un serviciu online, pus la dispozitie de ANAF. Prin care persoanele fizice si juridice pot sa obtina informatii de la ANAF privind situatia proprie si pot sa depuna declaratii fiscale .

Cu ce te ajuta Spatiul Privat Virtual?

 • nu mai trebuie sa mergi la ghiseu pentru a depune declaratii ,
 • poti verifica cum declara angajatorul tau contributiile de asigurari sociale ,
 • poti obtine diferite situatii in timp scurt si fara a fi necesara pregatirea unui dosar cu documente care sa fie depus la ghiseu – ex. fisa rol, certificat de atestare fiscala etc.

Ce informatii pot regasi persoanele fizice in Spatiul Privat Virtual?

Dupa alegerea CNP-ului dorit in sectiunea informatii, sunt disponibile urmatoarele rapoarte:

 • D112Contrib – Informatii privind contributiile sociale conform datelor declarate de angajatori in declaratia D112
 • Duplicat recipisa – Duplicat dupa recipisa declaratiilor care se depun electronic
 • Duplicat declaratie unica
 • Interogare banci – Situatia interogarilor efectuate de banci la ANAF privind veniturile persoanei fizice
 • Istoric spatiu virtual – Istoric activitati in cadrul spatiului privat virtual – modificari profil, descarcari
 • Nota obligatiilor de plata – Cu aceasta nota va puteti prezenta la ghiseele trezoreriei pentru achitarea obligatiilor sau puteti folosi informatiile pentru a efectua plata prin mijloace de plata la distanta (online banking)
 • Obligatii de plata – Situatia obligatiilor fiscale de plata neachitate la sfarsitul lunii anterioare
 • Registru intrari-iesiri – Istoric activitati in cadrul spatiului privat virtual – intrari si iesiri de documente

In mod automat, ANAF va comunica  urmatoarele documente, daca este cazul:

 1. Decizii de impunere
 2. Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii
 3. Acte de executare cum ar fi: somatie, titlu executoriu, adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, adresa de instiintare privind infiintarea popririi, decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti etc.
 4. Alte acte emise de organele fiscale in executarea legii, cum ar fi: notificari, instiintari etc.

Ce informatii pot regasi in Spatiul Privat Virtual persoanele juridice ?

In sectiunea informatii sunt disponibile:

 • bilanturile anuale si semestriale
 • declaratii fiscale: 100, 101, 106, 112, 120, 130, 180, 205, 208, 300, 301, 311, 390, 392, 393, 394
 • duplicate ale recipiselor
 • fisa rol: fisa pe platitor, generata din informatiile existente in baza locala a administratiei financiare unde este arondat cui-ul
 • neconcordante 394
 • istoric bilant si declaratii
 • situatie sintetica: informatii privind situatia debitelor persoanei juridice
 • vector fiscal: cuprinde informatiile persoanei juridice din vectorul fiscal
 • registrul intrari-iesiri : cuprinde un istoric al activitatii in cadrul spatiului privat virtual- intrari si iesiri de documente

Ce mai poti obtine din Spatiul Privat Virtual?

 • Extrasele de cont de la Trezorerie – daca ai cont la trezorerie poti sa obtii extrasele in format pdf. Extrasele de cont eliberate incepand cu data de 08.11.2019 pot fi vizualizate/descarcate 365 de zile de la data transmiterii acestora.
 • Documente eliberate automat de ANAF cum sunt:
 1. Decizii de impunere din oficiu
 2. Acte administrative emise de organele de inspectie fiscala, respectiv: decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale, decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale, decizie de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei fiscale la persoane juridice
 3. Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii
 4. Acte de executare cum ar fi: somatie, titlu executoriu, adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, adresa de instiintare privind infiintarea popririi, decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti etc
 5. Alte acte emise de organele fiscale in executarea legii, cum ar fi: invitatie, notificare, instiintare etc
 6. Datele inscrise in Declaratia informativa privind livrarile/prestarile și achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA (declaratia 394) referitoare la tranzactiile derulate cu fiecare persoana impozabila (client/furnizor) inregistrata in scop de TVA. Informatiile sunt furnizate numai in situatia in care atat persoana impozabila care acceseaza serviciul „Spatiul privat virtual“, cat și partenerii acesteia și-au dat acordul in acest sens
 7. Informatii relevante, rezultate ca urmare analizei de risc, in vederea instiintarii contribuabililor in scopul conformarii voluntare

 

Baza legala:

Actul  normativ care reglementeaza Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice și alte entitati fara personalitate juridica este Ordinul ministrului finantelor publice nr. 660/2017, cu modificarile ulterioare.

Cateva prevederi suplimentare: Persoanele juridice sau alte entitati fara personalitate juridica se pot identifica in mediul electronic astfel:

 • cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica
 • cu certificatul calificat detinut de persoana fizica reprezentant legal al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica
 • cu certificatul calificat detinut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica;
 • cu certificatul calificat detinut de imputernicitul persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica.

Persoanele fizice care detin certificat calificat se pot identifica in mediul electronic astfel:

 • cu certificatul calificat al persoanei fizice;
 • cu certificatul calificat al imputernicitului.

Ne gasiti pe :

SITE : https://coltucsiasociatii.ro/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/coltucsiasociatii.ro/
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/coltuc.ro/?hl=ro
URMARESTE SI #livecoltuc https://www.facebook.com/search/videos/?q=%23livecoltuc&epa=SERP_TAB