Recuperari creante

Recuperari creante

Coltuc si Asociatii  este alcatuit din avocaţi specializati în recuperari creante, fiind recunoscuţi ca fiind unii dintre cei mai buni avocaţi în acest domeniu.Vezi si #livecoltuc .

Echipa noastră de avocaţi  specilizaţi în recuperarea de creanţe vă poate acorda consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecatoreşti de toate gradele şi în faţa tribunalelor arbitrare interne şi internationale, în acţiuni privind:

 • împrumuturi nerestituite la termen
 • plata drepturilor salariale neachitate de angajator la termenul stabilit între părţi
 • sume de bani datorate în baza contractelor de închiriere
 • sume de bani datoarte ca urmare a unei prestări de servicii
 • sume de bani restante ca urmare a încheierii unor acte juridice translative de proprietate cum ar fi contractele de vânzare-cumpărare
 • sume reprezentând prejudicii reale cauzate unor persoane fizice cumpărători
 • sume datorate ca urmare a unor servicii de intermediere şi comisionariat
 • recuperare taxe auto
 • despăgubirii ANRP
 • daune CASCO, RCA
 • despăgubiri acordate victimelor accidentelor de maşină

Activitatea de recuperări-creanţe, fiind o activitate care are cu precădere caracter juridic este desfăşurată de avocaţi cu experienţă, buni cunoscători ai legilor în vigoare, avocaţi care oferă soluţii prompte şi eficiente în legatura cu orice problemă sesizată.

Servicii oferite în cadrul departamentului de recuperări creanţe:

Consultanţă juridică cu privire la modalităţile de recuperare a debitelor; analiza debitului, evaluarea şanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării, evaluarea costurilor de recuperare;

Asistentă juridică şi reprezentare în faţa instantelor în acţiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea debitelor din domenii variate de drept (bancar, telecomunicaţii, privatizare, infrastructură);

Redactarea tuturor înscrisurilor şi actelor necesare procedurilor acţiunilor în instanţă, participarea la administrarea de expertize judiciare şi extrajudiciare necesare recuperării debitului;

Servicii de negociere şi tranzacţionare în procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clienţilor în proceduri de conciliere directă;

Desfaşurarea de proiecte de recuperări a unui volum mare de debite;

Dreptul de creanță este un drept civil, de care beneficiază o persoană care este subiect într-un raport juridic de obligație, denumită creditor.

De a pretinde celeilalte părți, denumită debitor, îndeplinirea obligației acesteia.

Pentru valorificarea unor creanțe, acestea trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege: să fie stabilite fără niciun dubiu, să nu constituie obiectul unui litigiu

Creanțele certe, cuantumul lor să fie precis determinat; creanțele lichide, așa cum sunt creanțele care au ca obiect sume de bani. Să fie ajunse la scadență, putându-se cere de îndată executarea lor, eventual pe cale silită; creanțele exigibile. De exemplu pentru a se efectua compensația legală a două creanțe, acestea trebuie să fie certe, lichide și exigibile.

Urmariti-ne pe:
error