Litigii

Anterior preluarii unui dosar, Coltuc si Asociatii Sai va face o analiza substantiala a fiecarui caz,fiecaror litigii . Oferim clientului informatii atat despre punctele forte. Cat si despre punctele slabe ale acestuia. Vezi si #livecoltuc .

Ulterior, dupa o cercetare aprofundata a doctrinei si practicii judiciare aplicabile, raportat la documentele ce stau la baza fiecarui dosar. Urmeaza sa construim impreuna cu clientul o strategie de abordare a spetei.

Conform ariei noastre de expertiza,  putem oferi sprijin in litigii din sfera dreptului de proprietate, dreptului muncii, dreptului comercial, in fata instantelor din Bucuresti ,ilfov precum si celor din toata tara .

De asemenea, te putem asista pe intreaga perioada a recuperarii debitelor de la partenerii de afaceri prin redactarea de notificari, cereri de chemare in judecata (cereri cu valoare redusa pentru debite mai mici de 10.000 lei, ordonante de plata, cereri dreptul comun, cereri de deschidere a procedurii insolventei (pentru debite mai mari de 40.000 lei), cereri de executare silita.

Litigiu, orice neînţelegere sau conflict ivit între două sau mai multe persoane cu privire la modul de realizare a conţinutului – drepturi şi obligaţii – unor raporturi juridice. Natura sau specificul raporturilor juridice determină şi natura I., cu toate consecinţele ce decurg din aceasta: competenţa organelor de jurisdicţie de a le soluţiona; modul de alcătuire a completelor de judecată; procedura activităţii de soluţionare; organizarea căilor de atac; executarea hotărârilor etc. După însuşirile raporturilor juridice a căror valorificare se urmăreşte, I. pot fi civile, de muncă, penale, administrative etc. [v. şi proces; jurisdicţie].

* Serviciile de reprezentare in instanta  pot fi prestate de avocatii nostri colaboratori .

Urmariti-ne pe:
error