Faliment, insolvenţă şi restructurare societară

Faliment, insolvenţă şi restructurare societară

Specialiştii în Faliment, insolvenţă şi restructurare societară, COLTUCSIASOCIATII se pot lăuda cu ani de experienţă în materie de colaborare cu terţi. Cum ar fi bancheri, avocaţi, instanţe cu competenţe în materie de insolventă, asiguratori de credit şi autorităţi publice. COLTUCSIASOCIATII colaborează îndeaproape cu colegi specializaţi în drept financiar. Fiscal şi dreptul muncii din toata lumea, pentru a oferi consultanţă complexă.

Dispunem de o echipă de profesionişti specializaţi în insolvenţă, care cunosc bine şi sunt capabili să înteleagă diferitele tipuri de contracte. Industrii şi afaceri, oferind astfel asistenţă juridică de specialitate atât debitorilor cât şi creditorilor.

În materie de insolvenţă, oferim asistenţă în legatură cu:

Deschiderea / contestarea sau încheierea procedurii insolvenţei
Asigurăm asistenţă şi îi reprezentăm pe clienţi în legatură cu introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă şi declararea insolvenţei debitorilor. În situaţia în care clienţii noştri fac obiectul unei cereri de insolvenţă introdusa de creditori. Le oferim asistenţă juridică în vederea contestării cererii şi a evitării intrării în insolvenţă, sau a încheierii procedurii de insolvenţă.

Recuperarea datoriilor în cadrul procedurii de insolvenţă
Pe parcursul procedurii de insolvenţă, oferim clienţilor noştri (creditori) asistenţa juridică necesară în vederea declarării creanţelor la cererea lichidatorului şi a susţinerii acestora în caz de contestare.

Asistenţă pe parcursul procedurii de insolvenţă

Asistenţa oferită clientului presupune printre altele însoţirea clientului în orice fază a procedurii insolvenţei, oferirea de consultanţă .Cu privire la drepturile specifice şi evaluarea nivelului posibilul de implicare în derularea procedurii de insolvenţă. Asistăm şi reprezentăm clienţii la toate nivelurile şi pe lănga toate autorităţile competente.

În România, conform cu Legea nr. 85/2006 – Legea insolvenței – publicată în MO nr. 359 din 21.04.2006, prin procedura falimentului .Se înțelege procedura de insolvență concursuală colectivă și egalitară care se aplică debitorului . In vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.[1]

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizată prin incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile (Legea nr. 64/1995). Practic, termenul de insolvență se aplică pentru o situație patrimonială dificilă sau de criză a unui comerciant. Care determină imposibilitatea îndeplinirii de către acesta la termen și în bune condiții a obligațiilor de plată asumate.

Potrivit legii, insolvența poate fi prezumată ca fiind:

  • vădită, atunci când, după trecerea a 30 de zile de la scadență, debitorul nu a plătit datoria pe care o are față de unul sau mai mulți creditori,
  • iminentă, atunci când se dovedește faptul că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate cu fondurile bănești disponibile la data scadenței.

La figurat, termenul înseamnă ruină, eșec total, fiasco, crah.

Urmariti-ne pe:
error