Dreptul muncii

Dreptul muncii Coltuc si  Asociații oferă asistenţă juridică prin avocaţi colaboratori specializaţi în dreptul muncii cu privire la contracte individuale sau colective de muncă.  Regulamente interne, concedieri, soluţionarea conflictelor de muncă, pensii şi asigurări sociale sau angajarea cetăţenilor străini.

Vezi si #livecoltuc .

Membrii echipei noastre se ocupă de :

  • negocierea,
  • redactarea,
  • modificarea şi executarea contractelor individuale şi/sau colective de muncă,
  • a regulamentelor interne şi de redactarea acordurilor de neconcurenţă şi de confidenţialitate.

De asemenea, efectuăm demersuri juridice în vederea implementării, monitorizării şi aplicării normelor şi politicilor interne.

Coltuc si Asociatii  acordă asistenţă juridică în ceea ce priveşte procedurile de concediere individuală sau colectivă şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare şi consultanţă . Pe probleme privind relaţiile de muncă care apar în cadrul operaţiunilor ample de fuziuni şi achiziţii, precum şi în cadrul proceselor de integrare post-achiziţie.

Avocaţii noştri asigură reprezentarea clienţilor în fața angajatorilor și a instanţelor de judecată în cauzele referitoare la conflictele de muncă.

Dreptul muncii ca ramură de drept.

Dreptul s-a născut din viață și din conflictele ei. Viața, dincolo de ceea ce înseamnă farmec, înseamnă luptă zilnică și trudă permanentă.  În viața sa, trăită ca realitate socială, omul a învățat să gândească religios, moral, economic și în aceeași măsură, a fost nevoit să gândească juridic. Dreptul muncii ca știință juridică. Sistemul unitar al dreptului român cuprinde un ansamblu de norme . Prin care se reglementează o categorie distinctă de relații sociale, având o metodă proprie și comunitate de principii.

Principalul act normativ al dreptului muncii este Codul muncii.

Domeniul principal de reglementare al normelor juridice prevăzute în Codului muncii are în vedere raporturile individuale și colective de muncă, care se stabilesc între o persoană fizică sau juridică, angajator, și o persoană fizică, salariat, precum și între patronate, sindicate sau reprezentanții salariaților și autoritățile publice. Reglementate prin diferite acte normative, asumate prin contractul individual și, după caz, colectiv de muncă, relațiile sociale de muncă devin raporturi juridice de muncă, a căror specificitate esențială constă în subordonarea, în condițiile legii, a unui individ/grup de indivizi față de o unitate socio-economică, cu o structură organizatorică definită și o ierarhie funcțională acceptată.[1]

Urmariti-ne pe:
error