Dreptul mediului

Dreptul mediului Coltuc si Asociații oferă clienţilor săi servicii juridice în legătură cu toate aspectele dreptului mediului, de la obţinerea de finanţări, autorizaţii. Aprobări sau avize, şi până la implementarea proiectelor de investiţii sau reprezentarea în cadrul litigiilor izvorâte . In legătură cu protecţia şi dezvoltarea mediului.

Coltuc si Asociatii acordă suport juridic companiilor ce desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului . In vederea îndeplinirii cerinţelor legale privind protecţia şi dezvoltarea mediului înconjurător.

De asemenea, asistăm clienţii în efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile . A proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă . (sens în care colaboram cu experţi persoane fizice şi juridice autorizate de Ministerul Mediului care să realizeze studii de impact şi bilanţuri de mediu). Inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

Acordăm consultanţă juridică de specialitate în implementarea proiectelor de investiţii având ca obiect materia energiei obţinute prin surse regenerabile. Avocaţii noştri colaboratori asistă şi reprezintă clienţii în obţinerea şi tranzacţionarea certificatelor verzi şi/sau certificatelor de emisii cu efect de seră. De asemenea, membrii echipei noastre efectuează demersuri juridice în vederea obţinerii de autorizaţii, aprobări sau avize de mediu.

Coltuc si Asociatii asigură reprezentarea intereselor clienţilor în faţa autorităţilor din domeniul protecţiei mediului . In cadrul procedurilor litigioase având ca obiect anularea actelor administrative emise în materia dreptului mediului său . In faţa organelor competente şi a instanţelor de judecată în vederea contestării deciziilor de calcul a taxelor pe poluare şi restituirea acestora.

Vezi si #livecoltuc .

Mediul, precizat la nevoie drept mediul înconjurător, mediul ambiant sau și mediul natural.

Este o noțiune care se referă la totalitatea condițiilor naturale de pe Pământ sau dintr-o regiune a sa, în care evoluează ființele sau lucrurile. Dintre aceste condiții fac parte atmosferatemperaturaluminareliefulapasolul etc.. Precum și celelalte ființe vii și lucruri. Mediul are un rol foarte important în procesul evoluției ființelor vii, care, la rândul lor . Sunt un factor de transformare a mediului.[1]

Prin extindere, cuvântul se poate referi și la alte corpuri cerești decât Pământul.

Urmariti-ne pe:
error