Drept fiscal

Drept fiscal COLTUC și ASOCIAȚII oferă servicii juridice în domeniul dreptului fiscal, ceea ce reprezintă o provocare perpetuă pentru avocaţii nostri colaboratori. Fiind un cadru legislativ lipsit de predictibilitate, într-o continuă şi vastă transformare.

Având o experiență consolidată și o permanentă dorință de aprofundare a acestui domeniu unic și complex.  Avocații nostri colaboratori oferă consultanță juridică în privința obligațiilor fiscale ale contribuabililor, în legătură cu planurile și strategiile de investiții în România prin raportare la prevederile legale în materie de impozit pe profit. Impozite locale, impozit pe dividente etc., precum și asistarea și reprezentare clienților atât în fața autorităților fiscale, cât și a instanțelor de judecată competente.

De asemenea, serviciile juridice oferite de COLTUC și ASOCIAȚII   constau, cu titlu de exemplu :

-în redactarea de opinii juridice cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației fiscale

-consultanță juridică în legătură cu activitățile de import-export și în ceea ce privește stabilirea taxelor vamale

-asistență și reprezentare juridică în disputele generate de stabilirea TVA și de procedura de rambursare a acesteia

-redactarea contestațiilor împotriva titlurilor de creanță fiscală și a actelor de executare silită, precum și în privința procedurii de anulare în instanța a actelor administrative fiscale, asistență juridică pe parcursul inspecțiilor/controalelor fiscale

-asistență și reprezentare juridică în procedurile fiscale de rambursări și restituiri, precum și în orice alte litigii de natură fiscală.

Mai mult decât atât, avocații colaboratori specializați din cadrul COLTUC și ASOCIAȚII oferă clienților persoane fizice și juridice :

–  asistență și reprezentare juridică în fața autorităților fiscale, a organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată . In legătură cu constatarea, anchetarea și judecarea faptelor ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală.

Urmariti-ne pe:
error