Drept financiar-bancar

Drept financiar-bancar Coltuc si Asociații oferă o gamă largă de servicii instituțiilor financiare (bancare și non-bancare), firmelor de asigurări și leasing . Si altor companii care se ocupă de intermedieri financiare, atȃt în ţară cât şi în străinătate.

Avocații noștri colaboratori asigură consultanţă ȋn probleme de drept bancar, financiar, restructurări de datorii.  Refinanțări, fonduri mutuale și alte servicii financiare.

Serviciile din domeniul financiar includ :

  • redactarea contractelor de credit bancar,
  • linie de credit,
  • credit revolving,
  • redactarea scrisorilor de garanţie bancară, a contractelor de garanţie imobiliară, garanţie reală şi garanţie personală.

Oferim asistenţă juridică şi reprezentare cu privire la negocierea şi încheierea contractelor de creditare. Renegocierea  clauzelor contractuale sau înlăturarea clauzelor abuzive si acordăm asistenţă si societăţilor sau persoanelor fizice în procesul de executare silită bancară.

Coltuc si Asociatii  oferă asistare şi reprezentare clienţilor în proceduri de conciliere directă, în fata instanţelor de judecată, cât şi în faţa autorităţilor competente din domeniu.

Dat fiind faptul că legislația fiscală românească și contextul internațional sunt într-o continuă schimbare și evoluție, iar raporturile juridice care au loc între consumatori și bancă sunt reglementate de dreptul financiar-bancar, serviciile juridice profesionale oferite de avocații nostri colaboratori în drept financiar – bancar includ :

Asistență și consultanță în domeniul bancar;
Asistență și consultanță în domeniul financiar;
Asistență juridică și reprezentare cu privire la orice litigii de natură bancar – financiară în fața instanțelor judecătorești;
Redactarea contractelor bancare și adaptarea la modificările legislative survenite;
Asistență juridică și reprezentare în ceea ce privește încheierea și negocierea contractelor de credit;
Asistență în procesul de executare silită bancară atât persoanelor fizice, dar și juridice;
Asistenţă juridică în ceea ce privește recuperarea creanţelor de la debitorii rău-platnici;
Renegocierea sau înlăturarea clauzelor abuzive din contractele de creditare;
Consultanță în activitățile specifice societăților de leasing;
Întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară necesare apărării intereselor clientului în ceea ce privește dreptul financiar-bancar;
Asistență și reprezentare în procedura de dare în plată în fața instanței de judecată.

Vezi si #livecoltuc

Urmariti-ne pe:
error