Contencios Administrativ

Contencios Administrativ Coltuc si Asociații oferă o gamă largă de soluţii juridice, consultanţă, asistenţă sau reprezentare în legătură cu proceduri judiciare de control al actelor emise de autorităţi ale administraţiei centrale sau locale, sau de instituţii cu atribuţii administrative.

Sintetizând, în principiu, facem demersuri în vederea emiterii sau anularii oricăror acte administrative adoptate de autorități, oferim asistenta

în obţinerea de avize şi autorizaţii în diverse domenii.

De asemenea, formulăm plângere administrativă/contestație la organele emitente şi alte aspecte de contencios administrativ (întemeiate pe Legea nr. 554/2004).

Avocaţii nostri colaboratori formulează contestaţie împotriva deciziilor sau poceselor-verbale de constatare şi sancţionare . A contravențiilor emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F), de Consiliul Național al Audiovizualului (C.N.A.), de Consiliului Concurenței, de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), precum şi de alte instituţii publice sau autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Principalele activități desfășurate în acest domeniu vizează :

  1. analiza actelor administrative şi consultanță cu privire la oportunitatea contestării anumitor acte administrative;
  2. reprezentare şi asistare în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative şi fiscale (plângere prealabilă şi contestaţie);
  3. reprezentare şi asistare în cadrul procedurilor contencioase în faţa instanţelor judecătoreşti competente de contencios administrativ;
  4. reprezentare şi asistare în invocarea şi soluţionarea excepţiilor de nelegalitate a actelor administrative precum şi în procesele privind suspendarea executării actelor administrative;
  5. reprezentare, asistare şi consiliere a persoanelor fizice şi juridice în faţa autorităţii publice;
  6. reprezentare, asistare şi consiliere în cadrul procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  7. contestarea licitaţiilor şi a altor modalităţi de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  8. reprezentare şi consiliere în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare sau a autorizaţiilor de construcţie, precum și contestarea acestora;

 

Urmariti-ne pe:
error