GDPR

GDPR

GDPR

Coltuc si Asociatii Sai te ajuta cu GDPR , iti ofera informatiile necesare pentru protectia datelor cu caracter personal impuse de GDPR . Vezi #livecoltuc. Ai consultanta online GRATUITA . 

Ce este GDPR?

GDPR reprezinta Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 .Privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 GDRP .A fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/4 mai 2016. A intrat în vigoare la 25 mai 2016 și va fi aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene. GDPR contine un set de reguli menite să ofere cetățenilor mai mult control asupra datelor care sunt de natură să îi identifice.

Ce inseamna DPO?

Data Protection Officer (DPO) sau Responsabilul cu Protecția Datelor este o persoană care deține cunoștințe de specialitate în materie de legislație .Si practici privind protecția datelor care are rolul de  asigura asistența operatorului .Sau persoanei împuternicite de operator pentru monitorizarea conformității, la nivel intern. Cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679. La desemnarea DPO trebuie avute în vedere următoarele condiții:

  • calitățile profesionale ale persoanei desemnate
  • cunoștințele de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor
  • capacitatea de a îndeplini sarcinile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679

Cine este obligat sa implementeze GDPR?

GDPR se aplică oricărei organizații care operează în cadrul UE, precum și oricărei organizații din afara UE .Care oferă bunuri sau servicii clienților sau întreprinderilor din UE. În cele din urmă, înseamnă că aproape fiecare corporație majoră din lume . Va trebui să fie pregătită la intrarea în vigoare a GDPR. Scopul GDRP este de a simplifica mediul de reglementare pentru afaceri, astfel încât cetățenii și întreprinderile să poată beneficia pe deplin de economia digitală. Există două tipuri diferite de operatori de prelucrare a datelor:

legislația se aplică

procesatorilor și operatorilor.

Definițiile fiecărui termen sunt prevăzute în articolul 4 din Regulamentul general privind protecția datelor.