Dreptul „de a fi uitat „ de google a fost stabilit de CJUE

Dreptul „de a fi uitat „ de google a fost stabilit de CJUE

Dreptul „de a fi uitat „ de google a fost stabilit de CJUE

Opinie Coltuc Marius Vicentiu,specialist GDPR www.coltucsiasociatii.ro RECOMAND.

Curtea a statuat că dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) recunoscut persoanelor fizice  . Poate da naștere unei obligații a operatorului unui motor de căutare de a elimina link-urile către pagini. Care conțin informații care privesc persoanele fizice, chiar dacă publicarea în sine a datelor este licită.

Hotărârea din 24 septembrie 2019 a fost pronunțată în cauza C-136/17, în contextul refuzului Google LLC de a înlătura.

La cererea reclamanților, diverse link-uri din lista rezultatelor afișate de motorul de căutare operat de această societate. Ca răspuns la căutarea efectuată plecând de la numele lor, în condițiile în care rezultatele afișate făceau disponibile publicului larg . Categorii speciale de date cu caracter personal. Reclamanții au formulat acțiuni împotriva refuzului CNIL  . (Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți din Franța, ce are atribuțiile autorității de supraveghere) . De a pune în întârziere Google în ceea ce privește înlăturarea link-urilor în discuție. Acțiuni care au fost conexate de instanța de trimitere. Instanța administrativă supremă din Franța (Conseil d’État) . A adresat Curții de Justiție mai multe întrebări. Printre care și pe aceea de a determina dacă interdicția generală aplicabilă altor operatori de a prelucra categorii speciale de date cu caracter personal se aplică și operatorilor motoarelor de căutare și, respectiv.

 

Care sunt condițiile în care operatorul unui motor de căutare este obligat să admită o cerere de dezindexare. Cu consecința ștergerii link-ului către o pagină web unde sunt publicate date.  Sensibile de pe lista de rezultate afișată în urma căutării pe baza numelui persoanei fizice.

Astfel, în primul rând, activitatea unui motor de căutare care constă în a găsi informații publicate ori postate pe internet de către terți. In a le indexa în mod automat, în a le stoca temporar și, în sfârșit, în a le pune la dispoziția utilizatorilor de internet . Intr-o anumită ordine de preferință presupune în mod inerent operațiuni de prelucrare de date cu caracter personal. Cu toate consecințele juridice care derivă din această calificare (inclusiv din perspectiva obligațiilor instituite în sarcina operatorilor).

Persoanele vizate au însă dreptul de a solicita ca anumite informații să nu mai fie puse la dispoziția publicului larg . Prin includerea acestora într-o listă de rezultate afișată în urma unei căutări efectuate pe internet, plecând de la numele respectivelor persoane. Așadar, în cazul prelucrărilor de date realizate prin intermediul motoarelor de căutare.  „dreptul la uitare” trebuie examinat și din perspectiva dreptului persoanei vizate de a solicita ca o anumită informație care o privește să nu mai fie. In stadiul actual, asociată cu numele său prin intermediul unei liste de rezultate afișate . In urma unei căutări efectuate plecând de la numele său. Dreptul la ștergerea datelor nefiind condiționat în acest caz de constatarea producerii unui prejudiciu.

Pentru a determina dacă într-o situație concretă se impune ștergerea informațiilor ori a link-urilor la solicitarea persoanei vizate.

Trebuie să se examineze o serie de elemente, precum: natura informației în discuție, dacă datele în discuție sunt excesive în raport cu scopurile prelucrării. Dacă acestea sunt sau nu actualizate sau dacă au fost păstrate pentru o perioadă mai lungă decât cea necesară .(cu excepția cazului în care păstrarea lor se impune în scopuri istorice, statistice sau științifice). Ca regulă, drepturile persoanei vizate într-o atare situație prevalează nu numai asupra interesului economic al operatorului. Ci și asupra interesului publicului de a găsi informația respectivă în mod facil, cu ocazia unei căutări referitoare la numele acelei persoane.

Prin excepție, balanța înclină în favoarea libertății de exprimare și a dreptului publicului de a fi informat. In situația în care ingerința adusă dreptului la protecția datelor cu caracter personal și dreptului la viață privată este justificată . De faptul că informația respectivă contribuie la o dezbatere de interes general ori dacă o asemenea prelucrare este necesară din motive speciale. Precum rolul jucat de persoana respectivă în viața publică.

Hotărârea pronunțată de CJUE în data de 24 septembrie 2019 în cauza C-136/17

Prezintă o relevanță particulară din perspectiva dreptului de ștergere a datelor, exercitat în contextul prelucrării categoriilor speciale de date cu caracter personal . Prin intermediul activității desfășurate de motoarele de căutare.

Atât sub imperiul Directivei 95/46, cât și sub imperiul Regulamentului general privind protecția datelor, prelucrarea categoriilor speciale de date este, de principiu, interzisă.  Astfel, statele membre interzic prelucrarea datelor cu caracter personal . Care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice. Apartenența sindicală, precum și prelucrarea datelor privind sănătatea sau viața sexuală. Regulamentul general privind protecția datelor a extins categoriile speciale de date, incluzând în mod expres și datele genetice. Datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane (amprenta, scanarea retinei ș.a.) și, respectiv, datele privind orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Cu toate acestea, printre altele, interdicția nu este aplicabilă dacă:

•    persoana fizică și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
•    prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului . Sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale;
•    prelucrarea se referă la date făcute publice în mod manifest chiar de către persoanele vizate;
•    prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
•    prelucrarea este necesară din motive de interes public major ori de interes public în domeniul sănătății publice.

Cu respectarea principiului proporționalității;

•    prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului. De stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală ș.a…  (caz în care prelucrarea trebuie să fie efectuată de un profesionist supus obligației păstrării secretului profesional);
•    prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare istorică ori în scopuri statistice. Cu respectarea principiului proporționalității și alte cazuri expres prevăzute.
Prin hotărârea pronunțată.  CJUE a statuat în mod expres faptul că interdicția sau restricțiile referitoare la prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal . Se aplică și operatorului unui motor de căutare în cadrul responsabilităților. Al competențelor și al posibilităților sale, sub rezerva anumitor excepții și derogări.

Operatorul motorului de căutare poate refuza să admită o cerere de dezindexare a link-urilor afișate în lista rezultatelor.

In ipotezele de excepție enumerate mai sus (cu titlu exemplificativ) . In care nu este aplicabilă interdicția de a prelucra categoriile speciale de date (ținând seama de acele situații derogatorii compatibile cu natura activității motoarelor de căutare).

Astfel, operatorul unui motor de căutare este, în principiu, obligat, să admită cererile de dezindexare referitoare la link-uri care conduc spre pagini web . Pe care sunt publicate categorii speciale de date cu caracter personal.  (respectiv date privind sănătatea, date privind opiniile politice, confesiunea religioasă, orientarea sexuală ș.a.).

Incetarea de drept a masurii arestarii preventive în lipsa (COLTUC SI ASOCIATII www.coltucsiasociatii.ro)

Incetarea de drept a masurii arestarii preventive în lipsa

 

(COLTUC SI ASOCIATII) Cea mai buna firma consultanta afaceri cu avocati afiliati Romania

(RECOMAND) Servicii de consultanta afaceri /gdpr/muncii/firme/recuperari creante/avocati afiliati

Urmareste #livecoltuc si #cumfac pe #facebook,#instagram,#tiktok si #youtube

Vezi http://www.coltucsiasociatii.ro
Whatsapp 0745150894

Vezi si #livecoltuc

Mai multe despre acest articol puteti citii aici :  Incetarea de drept a masurii arestarii preventive în lipsa

 

Controale pe gdpr la asociatiile de proprietari

Campania Trecem de criza impreuna #trecemdecrizaimpreuna

Controale pe gdpr la asociatiile de proprietari

Controale pe gdpr la asociatiile de proprietari Coltuc si asociatii sunt foarte buni pe gdpr Vezi Gdpr Coltuc si asociatii .  Vezi si #livecoltuc 

Citeste mai mult pe https://www.coltuc.ro/controale-la-asociatii-de-proprietari-pe-gdpr/

 

Ce reprezinta Asociatia de Proprietari?

Asociatia de Proprietari este forma juridica de organizare si de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominium, recunoscuta de lege.

Prin  cladire sau bloc de locuinte se intelege o proprietate imobiliara formata din apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta  . (proprietatea individuala) si proprietatea comuna indiviza, aferenta in cota-parte fiecareia dintre proprietatile individuale si de care nu poate fi separata.

Proprietatea individuala si proprietatea comuna aferente fiecarui proprietar constituie o unitate imobiliara in cadrul condominiumului.

Asociatia de Proprietari devine, prin sentinta judecatoreasca, persoana juridica cu caracter non-profit. Non-profit inseamna ca sumele provenite din venituri  . (dobanzi bancare, inchirieri spatii/elemente din proprietatea comuna, profit din activitati lucrative, sponsorizari, subventii, finantari nerambursabile, penalizari etc.)  . Se folosesc numai pentru imbunatatirea sau repararea proprietatii comune. Pentru dezvoltarea condominiumului, pentru remunerarea membrilor activi, pentru investitii in scopurile asociatiei etc.. In functie de hotararile adunarii generale a proprietarilor, membri ai asociatiei.

Pentru simplitate si eficienta manageriala este bine ca Asociatia de Proprietari sa se constituie pe o scara sau tronson de cladire. In conditiile in care proprietatea comuna este delimitata (proprietarilor unei scari nu le apartin elemente din proprietatea comuna aferenta celorlalte scari). Acolo unde numarul proprietarilor este sub 20, Asociatia de Proprietari se va constitui fie pe grupe de cladiri (scari) cu minim 3 proprietari, fie pentru minim 3 proprietari conform O.G. nr. 26/2000 (art. 4).

Ce avantaje confera, dupa infiintare, Asociatia de Proprietari?

Cu exceptia aspectului privind necesitatea infiintarii Asociatiei de Proprietari ca obligatie a proprietarilor pentru propria lor proprietate. Aceasta unica forma de organizare mai confera si urmatoarele avantaje, unele stabilite prin prevederi legale :

1. Calitatea de persoana juridica cu drepturi depline in fata oricarei institutii publice de stat sau private;
2. Scutire de impozit pe veniturile obtinute de asociatie din inchirieri ale spatiilor comune, din activitati economice de orice natura etc., in conditiile legii;
3. Scutire la plata T.V.A. pentru activitatile desfasurate de asociatia de proprietari;
4. Scutire la plata taxei judiciare de timbru pentru actiunile in instanta impotriva restantierilor;
5. Scutire la plata taxei judiciare de timbru pentru actiunile in instanta impotriva furnizorilor de servicii publice (RADET etc.) privind respectarea drepturilor consumatorilor;
6. Privilegiu imobiliar asupra bunurilor mobile si imobile ale restantierilor, la judecatorie, astfel incat la data vanzarii apartamentelor/spatiilor . Aceasta operatiune sa nu se poata face decat dupa achitarea datoriilor catre asociatie;

7. Negocierea directa a contractelor de furnizare si intermedierea serviciilor publice de utilitati;

8. Aplicarea unui sistem propriu de penalizari, aducator de venituri, compensatoare pierderilor, pentru asociatie;
9. Eliminarea fraudelor financiar-contabile si a muncii la “negru”;
10. Obtinerea de credite avantajoase, cu dobanda subventionata, pentru lucrari de reabilitare, consolidare, modernizare;
11. Obtinere de finantari nerambursabile pentru proiecte in cadrul asociatiei de proprietari;
12. Posibilitatea deschiderii de conturi la orice banca;
13. Posibilitatea retribuirii tuturor celor care se implica in activitati practice sau cu raspundere in cadrul asociatiei;
14. Posibilitatea initierii de catre proprietari a unor afaceri in numele asociatiei de proprietari;
15. Aplicarea unor programe sociale de sprijinire a persoanelor cu dificultati financiare;
16. Posibilitatea contorizarii individuale a consumurilor de apa, gaze etc.;
17. Posibilitatea asociatiei de a deveni intermediar de servicii publice si colector de taxe si impozite locale, activitati aducatoare de venituri;
18. Posibilitatea concesionarii/inchirierii spatiilor verzi din jurul cladirii s.a.

Agentul GDPR – a fost lansat de coltucsiasociatii.ro

Agentul GDPR - a fost lansat de coltucsiasociatii.ro

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Agentul GDPR – a fost lansat de coltucsiasociatii.ro

Puteti reclama orice incalcare a GDPR sau RGPD Agentul GDPR – a fost lansat de coltucsiasociatii.ro este un grup public pe facebook initiat de coltucsiasociatii.ro

FACETI PARTE DIN GRUP ACUM https://www.facebook.com/groups/422380571709152/

Ati semnat o incalcare a gdpr? Vreti daune ? Vrei sa depuneti plangere?

Discutam fiecare caz AICI

Avem sprijinul unor profesionisti www.coltucsiasociatii.ro

Datele personale reprezintă acele informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. Cele mai cunoscute astfel de informații sunt reprezentate de numeprenumedata nașteriicodul numeric personal, adresa, numărul de telefon, etc. Legislația românească, ca de altfel și legislația europeană are prevederi foarte stricte cu privire la modul de stocare și procesare a datelor personale ale cetățenilor Uniunii Europene.

Conform legii, accesul la datele personale ale unei persoane este protejat. În cazul copiilor minori, părinții și tutorii legali pot să acceseze datele personale ale minorilor

Regulamentul UE privind protecția datelor (UE) 2016/679 (“GDPR”) este un regulament al legislației UE privind protecția datelor și viața privată a tuturor persoanelor din Uniunea Europeană (UE) și Spațiul Economic European (SEE). Se referă, de asemenea, la exportul de date cu caracter personal în afara zonelor UE și SEE.

  ARTICOLUL 1
Dispoziții generale

(1) Prezenta lege stabilește condițiile specifice de garantare a dreptului la protecția vieții private în privința prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice.
(2) Prevederile prezentei legi se aplică prelucrării de date cu caracter personal legate de furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice, inclusiv al rețelelor publice de comunicații electronice care presupun dispozitive de colectare a datelor și de identificare.
(3) Prevederile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
(4) Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate:
a) în cadrul activităților în domeniul apărării naționale și securității naționale, desfășurate în limitele și cu restricțiile stabilite de lege;
b) în cadrul activităților de combatere a infracțiunilor și de menținere a ordinii publice, precum și în cadrul altor activități în domeniul dreptului penal, desfășurate în limitele și cu restricțiile stabilite de lege.

[/column]