Dizolvare firma

Dizolvare firma COLTUC si ASOCIATII

Dizolvare firma . VEZI https://coltucsiasociatii.ro/ Afla ce pasi ,costuri si ce acte iti trebuie pentru dizolvare si radiere firma in 2020 . Inchidere firma dupa Covid-19 Depune radierea si dizolvarea la ONRC

Dizolvare firma – Avocat Bucuresti ofera servicii de dizolvare si lichidare societate comerciala

Dizolvare firma reprezinta o situatia exceptie la functionarea societatii comerciale, fiind o etapa din cadrul procesului de incetare a personalitatii juridice a acesteia.

   Cauzele de dizolvare a societatii comerciale sunt reglementate de lege sau stabilite in actul constitutiv.
   Potrivit art. 227 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, societatea se dizolva prin:

    – trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
    – imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
    – declararea nulitatii societatii;
    – hotararea adunarii generale;
    – hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, ce impiedica functionarea societatii;
    – insolventa societatii;
    – alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

    Contactandu-ne puteti afla informatii referitoare la:

    – Cazurile in care poate interveni dizolvarea si, apoi, lichidarea unei firme;
    – Posibilitatea unei firme de a opta pentru dizolvare si lchidare voluntara sau suspendarea temporara a activitatii;
    – Falimentul sau insolventa – cea mai frecventa situatie care conduce la dizolvarea si lichidarea unei firme

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea urmare dizolvării voluntare şi lichidării  SNC, SCS, SRL, SA şi SCA cu numire de lichidator (art. 227 alin. (1), lit. b), d), art. 228 şi art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Etapa I

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) – formular;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dizolvarea şi numirea lichidatorului cu menţiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale persoanei juridice (original) – detalii;
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

Etapa a II-a – detalii

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
 2. Hotărârea de la etapa I-a pct. 2 (copie) şi, după caz, hotărârea judecătorească irevocabilă când lichidatorul a fost numit de instanţa judecătorească;
 3. Dovada publicării hotărârii de dizolvare şi de numire a lichidatorului în Monitorul Oficial al României. Confirmarea va fi făcută de ORCT;
 4. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor (original) – detalii;
 5. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate al lichidatorului (copie);
 6. Dacă este cazul:
  • hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia;
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie – detalii);
  • împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Etapa a-III-a – detalii

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) – formular, pentru depunerea situaţiei financiare de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/acţionari, certificată de persoanele autorizate potrivit legii (copie – detalii), bifată la pct. 5.12;
 2. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

Etapa a-IV-a

 1. Cererea de radiere (original) – formular;
 2. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri, certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii (copie) şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC sau în Monitorul Oficial cu minimum 15 zile, respectiv 30 de zile (pentru SA şi SCA) înainte de depunerea cererii. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 3. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare (originale);
 4. Dacă este cazul:
  • hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia;
  • darea de seamă asupra gestiunii administratorilor şi raportul cenzorilor/auditorilor financiari, dacă unul sau mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori (original), în cazul SA şi SCA; 
  • registrele SA şi SCA;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Notă

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate  care poate/pot cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului. 

  

Proceduri de recuperare creante 2020

Proceduri de recuperare creante 2020

Proceduri de recuperare creante 2020 VEZI http://www.coltucsiasociatii.ro RECUPERAM CREANTELE SI DATORIILE DIN 2003 RATA DE SUCCES DE RECUPERARE CREANTE,DEBITE

DE CE SA ALEGETI FIRMA NOASTRA DE RECUPERARE DE CREANTE?

1. Consiliere sincera

Va oferim intotdeauna consiliere sincera in ceea ce priveste sansele dumneavoastra de reusita in recuperarea de creante. Interesele dumneavoastra primeaza; ne angajam sa va informam despre optiunile dumneavoastra si sa va sfatuim privind calea cea mai buna. Ne asiguram ca punem in practica valorile noastre principale: integritatea si justitia.

2. Recuperarea rapida a creantelor

Stim ca doriti sa va recuperati rapid creantele. Daca ne transferati dosarul dumneavoastra de recuperare de creante inainte de 16:00 (ora Europei Centrale), vom incepe sa lucram la el in aceeasi zi. Ulterior, debitorul va avea la dispozitie doar cateva zile pentru a efectua plata. Ne ocupam noi!

3. Aveti o pozitie avantajoasa cu ajutorul unui avocat specializat in recuperarea de creante

Ca avocati, putem punem mai multa presiune pe debitorul dumneavoastra decat o agentie de colectare sau un executor judecatoresc. In plus, va putem oferi asistenta atat in faza extrajudiciara, cat si in faza judiciara. Astfel economisiti timp si bani.

4. Recuperare de creante personalizata

Abordarea noastra in dosarele de recuperare de creante comerciale este personalizata pentru fiecare caz in parte si va oferim consiliere adaptata la situatia dumneavoastra.

CAND PUTETI UTILIZA PROCEDURA DE ORDONANTA DE PLATA?

Pentru procedura de ordonanță de plată nu exista o limită superioară privind valoarea creanței. Totuși, procedura se aplica doar in cazul creanțelor certe, exigibile si lichide. Așadar, daca sunteți parte a unui litigiu sau daca nu aveți documente care sa certifice autenticitatea pretenției dumneavoastră, aceasta nu va fi cea mai adecvata modalitate de a va recupera creanțele.

Ce presupune procedura de ordonanta de plata?

Trebuie sa ii trimiteți debitorului dumneavoastra o somație prin care ii solicitați plata sumei datorate in decursul a 15 zile de la primirea acesteia. Somația poate fi trimisa ca scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin intermediul unui executor judecătoresc.

In cazul in care debitorul nu achita suma restanta pana la termen, puteți prezenta cererea pentru demararea procedurii de ordonanță de plata la instanța competenta. Ulterior, dumneavoastră si debitorul veți fi citați pentru a oferi explicații suplimentare si in vederea obținerii unei înțelegeri pentru efectuarea plății. Debitorul are dreptul de a contesta creanța dumneavoastră. Daca își exercita dreptul, iar instanța decide ca aceasta contestație este intemeiata, cererea dumneavoastră va fi respinsa.

In caz contrar, daca instanta decide ca pretenția dumneavoastră este întemeiată, va emite o ordonanta de plata, menționând suma datorata si termenul de plata: intre 10 si 30 de zile. Ordonanța de plata este executorie.

Ce ar trebui sa contina o cerere pentru ordonanta de plata?

Cererea depusa către instanța ar trebui sa conțină cel puțin următoarele elemente:
1) Datele dumneavoastră– numele, prenumele si domiciliul dumneavoastră, precum si denumirea si sediul companiei dumneavoastră;

2) Datele debitorului– denumirea si sediul companiei debitorului; numărul de înmatriculare in registrul comerțului;

3) Suma datorata de către debitor, termenul limita pentru efectuarea acesteia si obiectul creanței;

4) Valoarea dobânzilor si a eventualelor daune acumulate ca urmare a nerespectării obligațiilor de plata de către debitor;

5) Semnătura dumneavoastră.

La cerere se vor atașa contractul încheiat cu debitorul si orice alte documente necesare pentru dovedirea pretenției dumneavoastră.

Avantajele procedurii de ordonanta de plata

Procedura de ordonanta de plata are urmatoarele avantaje:

– Soluționarea rapida: in cazul in care debitorul nu formuleaza o contestație, ordonanța va fi emisa la cel mult 45 de zile de la depunerea cererii;

– Costurile reduse: pentru procedura de ordonanța de plata, va trebui sa achitați doar taxa de timbru, in valoare de 200 RON.

Proceduri de recuperare creante 2020


RECUPERARE CREANTE PRIN ORDONANTA DE PLATA – Coltuc si Asociatii sai

COLTUC SI ASOCIATII : RECUPERARE CREANTE PRIN ORDONANTA DE PLATA Vezi unde se depune,costuri,taxa timp de castigare ordonanta de plata in 2020

#creante #datorii #debite #facturi #restante #recuperari #recuperare

https://www.linkedin.com/pulse/recuperare-creante-prin-ordonanta-de-plata-coltuc-si-sai-coltuc

https://www.pinterest.com/pin/734931232932036060/

https://local.google.com/place?id=1672422670415546268&use=posts&lpsid=5679775592144192972

https://www.reddit.com/user/avocatcoltuc/comments/gwdrra/recuperare_creante_prin_ordonanta_de_plata_coltuc/

RECUPERARE CREANTE DUPA PANDEMIA COVID-19

RECUPERARE CREANTE DUPA PANDEMIA COVID-19

RECUPERARE CREANTE DUPA PANDEMIA COVID-19 https://coltucsiasociatii.ro/recuperam-datoriile-pentru-firme-si-persoane-fizice/livecoltucsiasociatii Recuperam datorii ,debite si creante

Facturile întârziate sunt o povară? Ne ocupăm etic, eficient de recuperarea lor

Facturi neîncasate, recuperare debitele restante?

Firma de recuperare creanțe COLTUC SI ASOCIATII SAI vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră financiare prin oferirea de soluții personalizate, ce cuprind:

 • Recuperare datorii persoanelor fizice 
 • Recuperare facturine încasate persoane juridice
 • Recuperare creanțe și facturi internaționale
 • Monitorizarea datoriilor
 • Externalizarea serviciului de recuperare creanțe
 • Achiziția de portofolii tip NPL

Garantăm răspuns la solicitare în max 4 ore.

Cât costă? Serviciile de recuperare creanțe pe cale amiabilă sunt bazate doar pe comision la încasare (se factureaza dupa incasarea sumei restante).

Vezi mai jos un exemplu de grila de comisioane:

DPD = zile de intarziere de la scadenta facturii

Valoare medie/caz RON0-30 DPD31-60 DPD61-90 DPD91-120 DPD121-180 DPD180-365 DPD
<1.000 10%11%12%13%14.5%16,5%
1.000-5.0007%859%10%11.5%13.5%
5.000-10.000 5%6%7%8%9,5%11.5%
10.000 -50.000 3%4%5%6%7,5%9,5%
50.000 -100 000 2%3%4%5%6.5%8,5%
>100.000 1%2%3%4%5%7%

Pentru o ofertă personalizată de colectare de creanțe sau facturi neîncasate completați formularul de mai jos sau ne puteți scrie la contact@coltucsiasociatii.ro

RECUPERARE CREANTE DUPA PANDEMIA COVID-19

RECUPERARE CREANTE DUPA PANDEMIA COVID-19
RECUPERARE CREANTE DUPA PANDEMIA COVID-19

Firma Specializata Recuperare Creante Persoane Fizice si Juridice. Vezi Detalii. Experienta pe Sute de Cazuri. Recuperam Creante/ Datorii inca din 2003. Vezi Detalii. Acoperire nationala. Comision doar la succes. Reprezentare in instanta. Sute de clienti multumiti

Experti recuperarea internationala de creante comerciale din Europa

RECUPERAM DATORIILE PENTRU FIRME SI PERSOANE FIZICE

RECUPERAM DATORIILE PENTRU FIRME SI PERSOANE FIZICE
RECUPERAM DATORIILE PENTRU FIRME SI PERSOANE FIZICE COLTUC SI ASOCIATII SAI

COLTUC si ASOCIATII : Consultanta Afaceri , Recuperari Creante, Infiintari Firme, Consultanta GDPR Foarte buni pe RECUPERARE datorii,debite(RECUPERAM DATORIILE PENTRU FIRME SI PERSOANE FIZICE) https://coltucsiasociatii.ro/ (RECUPERAM DATORIILE PENTRU FIRME SI PERSOANE FIZICE)

LINKURI UTILE

SERVICII COLTUC SI ASOCIATII

DATE DE CONTACT COLTUC SI ASOCIATII

CONSULTANTA IN AFACERI PENTRU FIRME CRIZA COVID-19

CUPRINS

DESPRE RECUPERARI RECUPERAREA DE CREANTE DATORII SI DEBITE

PROCEDURI DE RECUPERARE

CUM SE RECUPEREAZA DATORII DUPA COVID-19?

RECUPERAM DATORIILE PENTRU FIRME SI PERSOANE FIZICE

Ce este o creanta? 

O entitate care vinde un produs sau presteaza un serviciu si emite factura catre o persoana fizica/juridica poate spune ca detine o creanta asupra debitorului care incepe de la data scadenta a facturii/termenul contractual agreat. In momentul in care debitorul achita suma datorata, putem vorbi despre “stingerea creantei

Creante Neincasate? Colectam si Recuperam creante rapid!

Procesul de recuperare creante poate fi neplacut si de lunga durata. Expertii nostri vin in intampinarea acestei probleme prin tehnici eficiente de recuperari creante care ne permit sa va facem urmatoarea promisune: daca nu va recuperam creantele, nu trebuie sa platiti un comision!

Demersurile desfasurate in procedura de recuperare creante restante depind de analiza efectuata de specialistii nostri, tinand cont de:
 • valoarea debitului predat spre urmarire
 • documentele detinute in dovedirea debitului restant
 • profilul debitorului si solvabilitatea acestuia
 • oportunitatea demersurilor raportat la sansele de a recupera cheltuielile efectuate

Experienta acumulata de-a lungul timpului ne-a invatat metodele ideale de a ne atinge scopul: recuperarea creantelor clientilor intr-o maniera personalizata in functie de caracteristicile fiecarui caz, maximizand sansele de incasare prin fiecare actiune intreprinsa. Ne consultam in mod constant cu Dumneavoastra si colaboram indeaproape pentru a desfasura procedurile optime, astfel incat dosarul Dumneavoastra sa aiba cele mai mari sanse de succes.

Demersurile, desfasurate de specialistii SOFT COLLECTION MANAGEMENT sau prin intermediul avocatilor colaboratori pe care ii recomandam, includ:

 • Verificari din sursele publice asupra solvabilitatii societatii debitoare;
 • Apeluri telefonice (contactare telefonica a debitorului);
 • Notificari de plata;
 • Negocieri purtate cu debitorul si identificarea unor solutii optime pentru incasarea rapida a creantelor;
 • Propuneneri, negocieri si incheierea de acorduri de plata
 • Sesizari catre autoritatile publice competente (prin intermediul avocatilor colaboratori);
 • Proceduri juridiciare / Litigii (prin intermediul avocatilor colaboratori);
 • Intermediere servicii executare silita (prin intermediul avocatilor colaboratori)
 • Demararea demersurilor pentru deschiderea procedurilor de insolventa pentru societatile debitoare insolvabile in cadrul executarilor silite (prin intermediul avocatilor colaboratori)
 • Monitorizarea dosarelor de insolventa pana la inchiderea procedurilor si predarea sentintei definitiva in vederea demararii procedurilor  de compensare a TVA.

De ce informatii avem nevoie de la dumneavoastra pentru o analiza initiala a dosarului predat spre recuperare creante?

 • Nume Debitor;
 • CUI;
 • date de contact;
 • Detalii referitoare la creanta (documentele care atesta creanta neincasata).

Procedura de recuperare a debitelor va depinde de investigatiile noastre initiale si de documentele care atesta debitul neachitat. 

Va vom informa cu privire la progresele inregistrate si vom fi disponibili in cazul in care doriti sa discutam pe parcursul procesului de colectare a datoriilor. 

109.453 ORDONANTE DE PLATA IN 2020

109.453 ORDONANTE DE PLATA IN 2020

109.453 ORDONANTE DE PLATA IN 2020 http://www.coltucsiasociatii.ro CUM SE RECUPEREAZA BANII PE ORDONANTA DE PLATA IN 2020?

1-10 din 109.453 rezultate
 Pagină WebJudecătoria TIMIŞOARA – dosarul nr. 11588/325/2020… aspx 11588/325/2020 11588/325/2020 SECŢIA a II -a CIVILĂ ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 11588/325/2020 Fond vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria ZIMNICEA – dosarul

nr. 839/339/2020… vDosarCHLTest_1.aspx 839/339/2020 839/339/2020 Sectie mixta fond ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 839/339/2020 Fond vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI – dosarul nr. 7680/303/2020… vDosarCHLTest_1.aspx 7680/303/2020 7680/303/2020 …… ordonanţă de plată – OUG

119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 7680/303/2020 Fond vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria BUZĂU – dosarul nr. 5845/200/2020… vDosarCHLTest_1.aspx 5845/200/2020 5845/200/2020 Secţia civilă ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 5845/200/2020 Fond

vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria IAŞI – dosarul nr. 11654/245/2020… vDosarCHLTest_1.aspx 11654/245/2020 11654/245/2020 Secţia Civilă ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 11654/245/2020 Fond vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria CARANSEBEŞ – dosarul nr. 1763/208/2020… vDosarCHLTest_1.aspx 1763/208/2020 1763/208/2020 Dosare Civil ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 1763/208/2020 Fond


vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria CONSTANŢA – dosarul nr. 10133/212/2020… vDosarCHLTest_1.aspx 10133/212/2020 10133/212/2020 Secţia civilă ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 10133/212/2020 Fond vDosarCHLTest …Pagină WebTribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 11255/3/2020… aspx 11255/3/2020 11255/3/2020 Secţia a-VI-a Civilă ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 11255/3/2020 Fond


vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI – dosarul nr. 10917/4/2020… vDosarCHLTest_1.aspx 10917/4/2020 10917/4/2020 …. ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 10917/4/2020 Fond vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria FOCŞANI – dosarul nr. 5836/231/2020… 5836/231/2020 Sectia civila ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş … Judecătoria FOCŞANI ENET SA si ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR.142 si Litigii …
109.453 ORDONANTE DE PLATA IN 2020
109.453 ORDONANTE DE PLATA IN 2020
109.453 ORDONANTE DE PLATA IN 2020

Demararea procedurii recuperării sumelor la instanța de judecată
Pasul 2. Demararea procedurii propriu-zise
În cazul mai puțin fericit în care debitorul nu se sperie și, prin urmare, nu plătește în termenul de 15 zile menționat anterior, va trebui demarată oficial procedura de recuperare a sumelor datorate.
Ce trebuie să cuprindă această cerere?

Potrivit art. 1017 alin. (1) din Codul de procedura civila coroborat cu art. 194 din acelasi cod, cererea adresată instanței trebuie să cuprindă următoarele:
numele si prenumele, precum si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului;
numele si prenumele, codul numeric personal, daca este cunoscut, si domiciliul debitorului persoana fizica, iar in cazul debitorului persoana juridica, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, daca sunt cunoscute, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor


juridice si contul bancar (în cazul persoanelor juridice, recomandarea noastră este să scoți un certificat constatator de la Registrul Comerțului pe care să-l atașezi la cerere, pentru ca instanța să comunice cererea la sediul social oficial);
suma ce reprezinta obiectul creantei, temeiul de fapt si de drept al obligatiei de plata, perioada la care se refera acestea (altfel zis, suma pe care o ceri, de unde apare suma asta – cum ar fi un contract în baza căruia s-a executat un serviciu și nu s-a plătit și perioada pentru care suma este datorată);termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei (contract, facturi etc.);
suma ce reprezinta dobanzile aferente sau alte despagubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii (dacă dobânzile/penalitățile nu sunt prevăzute în contract, se vor calcula conform temeiului general și al dobânzii de referință BNR);
semnătura creditorului (adică a persoanei care solicită suma sau a persoanei împuternicite de aceasta/reprezentantul legal al societății – administratorul).
Atenție!
(1) Trebuie să mai atașezi la cerere și dovada transmiterii somației potrivit punctului 1 de mai sus. Dacă nu o atașezi, cererea adresată instanței se va respinge.
(2) Cererea + actele anexate se epun in copie in atatea exemplare cate parti sunt, plus unul pentru instanta (adică dacă trebuie să recuperezi sume de la două persoane prin același contract, vei depune documentele în copie certificată conform cu originalul în 3 exemplare).
Informatiile juridice sunt oferite de avocatii externi afiliati

https://ro.pinterest.com/pin/734931232931688150