Cat, Cum, De ce: Certificatul digital european COVID-19

Cat, Cum, De ce: Certificatul digital european COVID-19. Cum obtinem documentul de certificat digital european Covid-19? Cat? Cum ? De ce? Cat e valabil?

 

Sursa: ec.europa.eu

 

 

Certificatul digital european COVID19 va intra în vigoare în Uniunea Europeană de la 1 iulie 2021.

 

Cuprins:

I

 

 

 

Ce este certificatul digital al UE privind COVID?

Certificatul digital privind COVID este o atestare a faptului că o persoană

fie a fost vaccinată împotriva COVID-19
fie s-a testat și are un rezultat negativ 
fie a avut COVID-19 și s-a vindecat

Principalele caracteristici ale certificatului

  • format electronic și/sau tipărit
  • cod QR
  • gratuit
  • în limba națională și în limba engleză
  • sigur și securizat
  • valabil în toate țările UE

Cum veți putea obține certificatul?

Autoritățile naționale răspund de emiterea certificatului. Acesta ar putea fi emis, de exemplu, de centrele de testare sau de autoritățile sanitare sau direct prin intermediul unui portal de e-sănătate. 

Versiunea electronică poate fi stocată pe un dispozitiv mobil. Veți putea solicita și o versiune tipărită. Ambele vor avea un cod QR care conține informații esențiale, precum și un sigiliu digital, pentru a garanta autenticitatea certificatului.

Statele membre au convenit asupra unui design comun care poate fi utilizat pentru versiunile electronice și pe suport de hârtie cu scopul de a facilita recunoașterea.

Cum va susține certificatul libertatea de mișcare?

Certificatul digital al UE privind COVID va fi acceptat în toate statele membre ale UE. El va permite ca unele restricții aflate în vigoare în prezent să fie ridicate în mod coordonat.

În timpul călătoriei, titularul certificatului digital al UE privind COVID ar trebui, în principiu, să fie scutit de restricțiile privind libera circulație: statele membre ar trebui să se abțină să îi impună restricții suplimentare de călătorie, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare și proporționale pentru protecția sănătății publice. 

Într-un astfel de caz, de exemplu ca reacție la noi variante ale virusului care suscită îngrijorare, statul membru respectiv ar trebui să notifice Comisia și toate celelalte state membre și să justifice această decizie.
 

Cum va funcționa certificatul?

Certificatul digital al UE privind COVID conține un cod QR cu o semnătură digitală care îl protejează împotriva falsificării.
Atunci când se verifică certificatul, se scanează codul QR și se verifică semnătura.
Fiecare organism emitent (spital, centru de testare, autoritate sanitară etc.) are propria sa cheie de semnătură digitală. Toate acestea sunt stocate într-o bază de date securizată din fiecare țară.
Comisia Europeană a creat un portal pe care se va putea verifica autenticitatea tuturor semnăturilor înscrise pe aceste certificate, peste tot în UE. Datele cu caracter personal ale deținătorului certificatului nu trec prin portal, deoarece nu sunt necesare pentru a se verifica semnătura digitală. De asemenea, Comisia Europeană a ajutat statele membre să dezvolte programe informatice și aplicații naționale pentru a emite, stoca și verifica certificatele și le-a sprijinit în demersurile necesare înscrierii pe portal.

Cetățenii care nu sunt încă vaccinați vor putea călători în altă țară din UE?

Da. Certificatul digital privind COVID ar trebui să faciliteze libera circulație în interiorul UE, dar nu va fi o condiție obligatorie pentru libera circulație, care este un drept fundamental în UE.

Certificatul digital al UE privind COVID va face, de asemenea, dovada rezultatului unui test COVID, care este adesea necesar în temeiul restricțiilor aplicabile în materie de sănătate publică. Certificatul le oferă statelor membre o oportunitate de a adapta restricțiile aplicate din motive de sănătate publică. Recomandarea aplicabilă în prezent în materie de coordonare a restricțiilor privind libera circulație în UE va fi, de asemenea, modificată până la jumătatea lunii iunie, pentru a ține cont de perioada de vacanță.

La eliberarea certificatului contează ce vaccin s-a administrat?

Persoanele vaccinate vor primi certificate de vaccinare pentru orice vaccin anti-COVID-19 administrat. 

În ceea ce privește ridicarea restricțiilor vizând libera circulație, statele membre vor trebui să accepte certificatele de vaccinare emise pentru vaccinurile care au primit autorizație de introducere pe piața UE. Statele membre pot decide să extindă ridicarea acestor restricții și pentru persoanele care călătoresc în UE și care au primit un alt vaccin.

De asemenea, este de competența statelor membre să decidă dacă acceptă un certificat de vaccinare după o doză sau după finalizarea unui ciclu complet de vaccinare.

Care sunt datele incluse în certificat? Datele sunt în siguranță?

Certificatul digital al UE privind COVID conține informații esențiale necesare, cum ar fi numele, data nașterii, data emiterii, informații relevante cu privire la vaccin/test/vindecare și un identificator unic. Aceste date rămân în certificat și nu sunt stocate sau păstrate atunci când un certificat este verificat în alt stat membru. 

Certificatele vor include doar un set limitat de informații necesare. Aceste informații nu pot fi reținute de țările vizitate. În scopul efectuării verificărilor necesare, se controlează numai valabilitatea și autenticitatea certificatului, verificându-se de către cine a fost emis și semnat. Toate datele referitoare la starea de sănătate rămân în custodia statului membru care a emis certificatul digital al UE privind COVID.

Mai multe întrebări și răspunsuri despre certificatul digital al UE privind COVID

Certificatul digital european COVID-19

 

 

Lasă un comentariu