COVID-19 : Ghid complet pentru angajatori și angajați

COVID-19 : Ghid complet pentru angajatori și angajați VEZI COLTUC SI ASOCIATII http://www.coltucsiasociatii.ro Consultanta afaceri firme DA CLICK ACUM COVID-19( Ghid complet angajatori și angajați)

Starea de alertă s-a instaurat oficial în România începând cu 15 mai 2020. Până la acest moment avem niște ordine care se tot modifică, însă avem niște reguli generale de urmărit. Ce trebuie să facă un angajator și un angajat atunci când se vor întoarce la muncă în contextul stării de alertă și al SARS CoV-2? Află mai jos.

Ce obligații am ca angajator ca să pot să îmi aduc angajații înapoi la muncă?

Atenție sporită pentru angajatorii cu un număr mai mare de 50 de angajați

Angajatorii care au mai mult de 50 de angajați sunt obligați să ia măsuri suplimentare față de aceștia și mersul curent al activității, printre care și decalarea programului de lucru.

COVID-19 : Ghid complet pentru angajatori și angajați

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prevede că:

Art. 21. –

Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, pot stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore.

Hotărâre CNSU 25/2020

Se dispune organizarea activităţii instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi operatorilor economici publici şi privaţi şi profesioniştilor, astfel încât munca să se desfăşoare de la domiciliul angajaţilor, iar dacă activitatea desfăşurată nu permite acest lucru, să se ia măsuri pentru: 

 • asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incintă (temperatura de referință este 37.3 grade Celsius) – deci nu trebuie să te ferești de persoana de la intrare că îți ia temperatura
 • dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spaţiile de lucru;
 • respectarea regulilor privind desfăşurarea activităţii în birourile cu spaţii comune (open space) şi a regulilor privind funcţionarea unităţilor de cazare în regim hotelier; 
 • decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranşe de minim 20% din personal. 

Se dispune instituţiilor publice şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, să ia măsuri pentru organizarea activităţii, după cum urmează: 

 • accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate
 • să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3° C
 • să asigure dezinfectarea suprafeţelor expuse şi evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghişeelor. 

Ce obligații are angajatorul?

 • afișează, la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate, regulile de conduită obligatorie pentru angajați și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS CoV–2 ;
 • informează angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirusul SARS CoV–2;
 • trebuie să asigure echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV2 (mască de protecție, mănuși) prin consultare cu responsabilul cu SSM, funcție de specificul activității  masca nu trebuie să fie medicinală, ci poate fi din bumbac sau orice alt material, dar trebuie să acopere gura și nasul
 • se asigură că în sediul acestuia furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite de acesta;

Individualizarea programului de muncă

Angajatorii, în mod unilateral, pot lua următoarele măsuri:

 • pot individualiza programul de lucru al angajaților (cu deosebire al angajaților din grupurile vulnerabile sau care au nevoie de protecție, pentru a evita discriminarea) care desfășoară activitatea în spațiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcție de natura și specificul activităților desfășurate, contactul direct dintre aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru;
 • pot individualiza programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval de minim o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de minim 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent dacă salariații aparțin unor angajatori diferiți, fără a afecta durata programului normal de lucru;
 • desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituție. Această persoană nu trebuie să aibă pregătire medicală sau specifică. Însă, în unitățile de învățământ, verificarea se va asigura de către medicul din unitate.
 • asigură triajul observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului. Reamintim că temperatura de referință este de 37.3 grade Celsius. Dacă persoana în cauză are o temperatură care depășește acest prag, va fi retestată în decurs de 3-5 minute. Dacă temperatura rămâne în continuare crescută, va fi îndrumată să consulte medicul de familie.
 • amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum și în fiecare sector al locului de muncă;
 • interzice accesul în unitate a persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2;
 • dispun aerisirea birourilor minim 1 dată de zi;
 • dezinfectează balustradele, mânerele ușilor și ferestrelor din unitate precum și alte zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână și de câte ori este necesar);
 • dezinfectează cel puțin o dată pe săptămână și, ori de câte ori este necesar, spațiile comune și spațiile de lucru cu substanțe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2;
 • evită folosirea instalației de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, asigură nebulizarea și dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului, în afara programului de lucru;
 • asigură în permanență, la grupurile sanitare, vestiare și săli de mese, săpun și dezinfectant de mâini și montează postere cu modul corect de spălare a mâinilor;
 • limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea sunt strict necesare desfășurării activității și se asigură că atunci când este necesar să se efectueze, angajații se deplasează cu asigurarea condițiilor de prevenție minimale;
 • se asigură că circulația documentelor în instituție/companie se realizează preponderent prin mijloace electronice;

Dacă ai un angajat confirmat sau suspect cu SARS CoV-2

Reglementarea atinge și aspectul acesta. Ce face un angajator dacă un angajat este suspect sau este confirmat cu SARS CoV-2?

Angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree, etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 grade Celsius și/sau stare generală alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși la domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii; 

Dacă timpul petrecut de angajat în incintă este mai scurt de 7 zile

Dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 zile, atunci angajatorul trebuie să urmeze procedurile de mai jos:

 • se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 min.) 
 • înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor). 
 • pentru a limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea curățeniei și a dezinfecției timp de 24 ore. În situația în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curățeniei se va amâna cât mai mult.

Dacă timpul petrecut de angajat în incintă este mai mare de 7 zile

Dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 zile, atunci angajatorul trebuie să urmeze procedurile de mai jos:

 • nu este nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară;
 • se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină
 • se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai mult de 20 min, la o distanță mai mica de 1,5 m și fără mască) și se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea, de către aceste persoane, a semnelor și a simptomelor de infecție respiratorie.

COVID-19 Ghid complet angajatori și angajați

informatiile juridice sunt oferite de avocatii externi coleboratori

Un comentariu la „COVID-19 : Ghid complet pentru angajatori și angajați”

Lasă un comentariu