Dizolvare firma

Dizolvare firma

Dizolvare firma
5 / 5
5

Summary

Dizolvare firma

0 Reviews

0
(0)
0Votes

Dizolvare firma . VEZI https://coltucsiasociatii.ro/ Afla ce pasi ,costuri si ce acte iti trebuie pentru dizolvare si radiere firma in 2020 . Inchidere firma dupa Covid-19 Depune radierea si dizolvarea la ONRC

https://www.facebook.com/SaFimNebuni/videos/225577702668785

Dizolvare firma – Avocat Bucuresti ofera servicii de dizolvare si lichidare societate comerciala

Dizolvare firma reprezinta o situatia exceptie la functionarea societatii comerciale, fiind o etapa din cadrul procesului de incetare a personalitatii juridice a acesteia.

   Cauzele de dizolvare a societatii comerciale sunt reglementate de lege sau stabilite in actul constitutiv.
   Potrivit art. 227 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, societatea se dizolva prin:

    – trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
    – imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
    – declararea nulitatii societatii;
    – hotararea adunarii generale;
    – hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, ce impiedica functionarea societatii;
    – insolventa societatii;
    – alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

    Contactandu-ne puteti afla informatii referitoare la:

    – Cazurile in care poate interveni dizolvarea si, apoi, lichidarea unei firme;
    – Posibilitatea unei firme de a opta pentru dizolvare si lchidare voluntara sau suspendarea temporara a activitatii;
    – Falimentul sau insolventa – cea mai frecventa situatie care conduce la dizolvarea si lichidarea unei firme

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind radierea urmare dizolvării voluntare şi lichidării  SNC, SCS, SRL, SA şi SCA cu numire de lichidator (art. 227 alin. (1), lit. b), d), art. 228 şi art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Etapa I

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) – formular;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dizolvarea şi numirea lichidatorului cu menţiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale persoanei juridice (original) – detalii;
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

Etapa a II-a – detalii

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
 2. Hotărârea de la etapa I-a pct. 2 (copie) şi, după caz, hotărârea judecătorească irevocabilă când lichidatorul a fost numit de instanţa judecătorească;
 3. Dovada publicării hotărârii de dizolvare şi de numire a lichidatorului în Monitorul Oficial al României. Confirmarea va fi făcută de ORCT;
 4. Specimenele de semnătură ale lichidatorilor (original) – detalii;
 5. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate al lichidatorului (copie);
 6. Dacă este cazul:
  • hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia;
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie – detalii);
  • împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Etapa a-III-a – detalii

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) – formular, pentru depunerea situaţiei financiare de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/acţionari, certificată de persoanele autorizate potrivit legii (copie – detalii), bifată la pct. 5.12;
 2. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

Etapa a-IV-a

 1. Cererea de radiere (original) – formular;
 2. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri, certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii (copie) şi dovada publicării acesteia pe pagina de internet a ONRC sau în Monitorul Oficial cu minimum 15 zile, respectiv 30 de zile (pentru SA şi SCA) înainte de depunerea cererii. Confirmarea publicării se efectuează de ORCT;
 3. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare (originale);
 4. Dacă este cazul:
  • hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia;
  • darea de seamă asupra gestiunii administratorilor şi raportul cenzorilor/auditorilor financiari, dacă unul sau mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori (original), în cazul SA şi SCA; 
  • registrele SA şi SCA;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Notă

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate  care poate/pot cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronică, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.