109.453 ORDONANTE DE PLATA IN 2020

109.453 ORDONANTE DE PLATA IN 2020 http://www.coltucsiasociatii.ro CUM SE RECUPEREAZA BANII PE ORDONANTA DE PLATA IN 2020?

1-10 din 109.453 rezultate
 Pagină WebJudecătoria TIMIŞOARA – dosarul nr. 11588/325/2020… aspx 11588/325/2020 11588/325/2020 SECŢIA a II -a CIVILĂ ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 11588/325/2020 Fond vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria ZIMNICEA – dosarul

nr. 839/339/2020… vDosarCHLTest_1.aspx 839/339/2020 839/339/2020 Sectie mixta fond ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 839/339/2020 Fond vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI – dosarul nr. 7680/303/2020… vDosarCHLTest_1.aspx 7680/303/2020 7680/303/2020 …… ordonanţă de plată – OUG

119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 7680/303/2020 Fond vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria BUZĂU – dosarul nr. 5845/200/2020… vDosarCHLTest_1.aspx 5845/200/2020 5845/200/2020 Secţia civilă ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 5845/200/2020 Fond

vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria IAŞI – dosarul nr. 11654/245/2020… vDosarCHLTest_1.aspx 11654/245/2020 11654/245/2020 Secţia Civilă ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 11654/245/2020 Fond vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria CARANSEBEŞ – dosarul nr. 1763/208/2020… vDosarCHLTest_1.aspx 1763/208/2020 1763/208/2020 Dosare Civil ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 1763/208/2020 Fond


vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria CONSTANŢA – dosarul nr. 10133/212/2020… vDosarCHLTest_1.aspx 10133/212/2020 10133/212/2020 Secţia civilă ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 10133/212/2020 Fond vDosarCHLTest …Pagină WebTribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 11255/3/2020… aspx 11255/3/2020 11255/3/2020 Secţia a-VI-a Civilă ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 11255/3/2020 Fond


vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI – dosarul nr. 10917/4/2020… vDosarCHLTest_1.aspx 10917/4/2020 10917/4/2020 …. ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 10917/4/2020 Fond vDosarCHLTest …Pagină WebJudecătoria FOCŞANI – dosarul nr. 5836/231/2020… 5836/231/2020 Sectia civila ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş … Judecătoria FOCŞANI ENET SA si ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR.142 si Litigii …
109.453 ORDONANTE DE PLATA IN 2020
109.453 ORDONANTE DE PLATA IN 2020
109.453 ORDONANTE DE PLATA IN 2020

Demararea procedurii recuperării sumelor la instanța de judecată
Pasul 2. Demararea procedurii propriu-zise
În cazul mai puțin fericit în care debitorul nu se sperie și, prin urmare, nu plătește în termenul de 15 zile menționat anterior, va trebui demarată oficial procedura de recuperare a sumelor datorate.
Ce trebuie să cuprindă această cerere?

Potrivit art. 1017 alin. (1) din Codul de procedura civila coroborat cu art. 194 din acelasi cod, cererea adresată instanței trebuie să cuprindă următoarele:
numele si prenumele, precum si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului;
numele si prenumele, codul numeric personal, daca este cunoscut, si domiciliul debitorului persoana fizica, iar in cazul debitorului persoana juridica, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, daca sunt cunoscute, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul persoanelor


juridice si contul bancar (în cazul persoanelor juridice, recomandarea noastră este să scoți un certificat constatator de la Registrul Comerțului pe care să-l atașezi la cerere, pentru ca instanța să comunice cererea la sediul social oficial);
suma ce reprezinta obiectul creantei, temeiul de fapt si de drept al obligatiei de plata, perioada la care se refera acestea (altfel zis, suma pe care o ceri, de unde apare suma asta – cum ar fi un contract în baza căruia s-a executat un serviciu și nu s-a plătit și perioada pentru care suma este datorată);termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei (contract, facturi etc.);
suma ce reprezinta dobanzile aferente sau alte despagubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii (dacă dobânzile/penalitățile nu sunt prevăzute în contract, se vor calcula conform temeiului general și al dobânzii de referință BNR);
semnătura creditorului (adică a persoanei care solicită suma sau a persoanei împuternicite de aceasta/reprezentantul legal al societății – administratorul).
Atenție!
(1) Trebuie să mai atașezi la cerere și dovada transmiterii somației potrivit punctului 1 de mai sus. Dacă nu o atașezi, cererea adresată instanței se va respinge.
(2) Cererea + actele anexate se epun in copie in atatea exemplare cate parti sunt, plus unul pentru instanta (adică dacă trebuie să recuperezi sume de la două persoane prin același contract, vei depune documentele în copie certificată conform cu originalul în 3 exemplare).
Informatiile juridice sunt oferite de avocatii externi afiliati

https://ro.pinterest.com/pin/734931232931688150

Lasă un comentariu