Ce se întâmplă cu plata chiriei pentru firme

0 Reviews

SOLUTII IN CONSULTANTA AFACERI . Ce se întâmplă cu plata chiriei pentru firme

Ce se întâmplă cu plata chiriei pentru firme

Solutii oferite de COLTUC si ASOCIATII SAI ( www.coltucsiasociatii.ro  )

Suportul legal oferit de avocatii afiliati externi

Una dintre discuţiile constante în mediul de business priveşte soarta ”Contractelor de Închiriere”, fie că discutăm despre închirierea unor spaţii comerciale sau de birouri. Aceasta discuţie este cu atât mai relevantă având în vedere costurile substanţiale pe care chiria le presupune pentru orice firmă, mai cu seamă având în vedere întinderea îndelungată, de mulţi ani a unor astfel de contracte

Datele noastre de contact : COLTUC si ASOCIATII SAI – consultanta in business si recuperari creante

contact@coltucsiasociatii.ro Whatsapp 0745150894 Fix 0314259386

Soluţia oferită de O.U.G. nr. 29/2020 privind „amânarea la plata chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare” nu este nici pe departe cea aşteptată de mediul de business, întrucât „amânarea” presupune doar o păsuire privind plata chiriei

nerezolvând problema de fond, şi anume că se datorează chirie pentru un spaţiu care fie nu mai poate fi utilizat potrivit scopului prin decizia autorităţilor publice (a se vedea Ordonanta Militara nr. 2 / 21.03.2020 prin care se suspendă activităţile de comercializare în centrele

comerciale), fie nu mai este utilizată în fapt potrivit destinaţiei din cauza lipsei clienţilor (magazine stradale, restaurante, alte spaţii nesituate în centre comerciale etc.) sau din lipsa angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea prin telemuncă (în cazul spaţiilor de birouri).

Fie că discutăm despre chiriaşi care au solicitat reducerea sau chiar suspendarea chiriei, sau de proprietari care au oferit din proprie iniţiativa astfel de beneficii, în ultima lună discuţiile

dintre chiriaşi şi proprietari pe această temă au fost extinse şi nu de puţine ori tensionate. Acestea sunt cu atât mai importante cu cât, chiar şi după relaxare într-o primă etapă a stării de urgenţă, vor mai trece luni până când activitatea economică se va relansa.

În acest context, la finalul săptămânii trecute Comisia Europeană a aprobat prima schema de ajutor de stat solicitată de Suedia în valoare de 453 milioane EUR destinată să susţină până la 50% din chiria aferentă perioadei 1 aprilie – 30 iunie pentru chiriaşii din industria

hotelieră, restaurante, retail şi alte sectoare. Suma maxima de care poate beneficia un chiriaş este de 800.000 EUR, iar schema de ajutor de stat va expira la finalul anului 2020. Solicitarea din partea Suediei este cu atât mai surprinzătoare cu cât acest stat constituie excepţia din

Uniunea Europeană privind măsurile adoptate pe durata pandemie