Cele mai importante modificari legislative in anul 2020 pentru firme in Romania

Cele mai importante modificari legislative in anul 2020 pentru firme in Romania

 

*(RECOMAND – Coltuc si asociatii https://coltucsiasociatii.ro/ )

Stiai ca in Romania sunt active 877.050 firme si 387.335 PFA-uri? Prin urmare, un total de 1.264.385 profesionisti care sunt activi

“Facem Dregem SRL”, “Esti blana SRL”, “Razboi si Pace” sau “Urzeala Prajiturilor” sunt doar cateva dintre cele mai haioase nume de firme inregistrate in Romania in ultima jumatate de an

 

 

#legi #legislatie #2020 #firma #firme #recomand #coltucsiasociatii #coltucmariusvicentiu #ceofirma

O analiza realizata de Coltuc Marius Vicentiu,CEO COLTUC SI ASOCIATII Ne puteti scrie pe whatsapp 0745150894 orice problema intampinati la firma/firmele dvs.

Cele mai importante modificari legislative in anul 2020 pentru firme in Romania

FISCALITATE

 1. Split TVA

Ca urmare a depasirii termenului-limita de 1 august 2019, asumat fata de Comisia Europeana, pentru compatibilizarea sistemului de plata defalcata a TVA cu acquis-ul comunitar in domeniu, ca urmare a Scrisorii Comisiei Europene nr. C (2018) 7.121 final din 8 noiembrie 2018 de punere in intarziere in cauza 2017/2.180 – avand ca obiect incompatibilitatea cu dreptul Uniunii Europene a sistemului de plata defalcata, s-a decis abrogarea, incepand 1 februarie 2020, a Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.

 

 

 

 • Incepand cu 23 decembrie 2019, organele fiscale nu mai opereaza inscrieri in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA.
 • Pana la 1 februarie 2020, contul de TVA poate fi executat silit de catre orice creditor, indiferent de natura creantei.
 • In termen de 10 zile de la data de 1 februarie 2020, unitatile Trezoreriei Statului transfera automat, fara nicio formalitate prealabila in raport cu titularul contului, disponibilul existent in soldul conturilor de TVA in contul de disponibil al titularului deschis la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului.
 • In termen de 10 zile de la data de 1 februarie 2020, persoanele care au aplicat mecanismul platii defalcate a TVA care nu au deschis cont la Trezoreria Statului vor comunica unitatii Trezoreriei Statului contul curent deschis la o institutie de credit in care se transfera sumele respective. In cazul in care aceste persoane nu comunica informatii privind contul curent deschis la institutia de credit, in baza unei liste a acestor persoane furnizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicita, in termen de 10 zile de la data primirii solicitarii de la Trezoreria Statului, titularilor de cont aceste informatii, pe care le transmite unitatilor Trezoreriei Statului in vederea transferului sumelor.
 • Incepand cu data de 1 februarie 2020, prin conturile de TVA deschise la unitatile Trezoreriei Statului ale persoanelor care au aplicat mecanismul platii defalcate a TVA nu mai pot fi efectuate operatiuni, cu exceptia celor prevazute mai sus.
 1. Remediile rapide

Avand in vedere necesitatea armonizarii si simplificarii sistemului TVA la nivel european in ceea ce priveste impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, au intrat in vigoare Directiva 1.910/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind TVA si Regulamentul pe punere in aplicare (UE) nr. 1.912/2018 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 in ceea ce priveste anumite scutiri pentru operatiunile intracomunitare.

Pana in prezent, Directiva 1.910/2018 nu a fost transpusa in legislatia din Romania.

Modificarile aduse sunt legate de:

 • Stocurile transmise la dispozitia clientului
 • Livrarile succesive de bunuri
 • Conditiile de scutire pentru livrarile intracomunitare
 1. a) Stocurile la dispozitia clientului

Reprezinta o operatiune potrivit careia furnizorul transfera regulat bunuri intr-un depozit propriu sau intr-un depozit al clientului, iar transferul proprietatii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, in principal pentru a le utiliza in procesul de productie, dar si pentru alte activitati economice.

Romania este unul dintre statele membre care aplica sistemul simplificat pentru stocuri la dispozitia clientului inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari. Totusi, acesta va trebui  adaptat la prevederile Directivei care vor fi implementate in legislatia din Romania.

 1. b) Tranzactiile in lant

Operatiunile in lant se refera la livrarile succesive ale acelorasi bunuri (ceea ce inseamna ca exista doua sau mai multe livrari consecutive) unde bunurile livrate sunt supuse unui singur transport intracomunitar intre doua state membre. In aceste situatii, transportul intracomunitar al bunurilor poate fi atribuit doar uneia dintre livrarile din lant si numai livrarea respectiva are posibilitatea de a beneficia de scutirea de TVA prevazuta pentru livrarile intracomunitare.

 1. c) Scutirea aplicabila livrarilor intracomunitare de bunuri

Dupa 1 ianuarie 2020, o alta conditie de fond pentru aplicarea scutirii de TVA, pe langa dovada transportului si codul de TVA al beneficiarului, este declararea, in mod corect, a livrarii intracomunitare in declaratia recapitulativa (Formular 390). Astfel, aceasta va deveni o conditie de fond pentru aplicarea scutirii, in loc sa fie o cerinta de forma.

 1. Diminuarea accizei la carburanti(benzina cu plumb, benzina fara plumb, motorina) incepand cu 1 ianuarie 2020.
 2. Ambalaje

Operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate vor fi obligati ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, sa aiba un procentaj mediu al greutatii ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate de cel putin 5%, dar nu mai putin decat procentajul mediu realizat in perioada 2018-2019. Acest procent va creste cu 5%, anual, pana in anul 2025 inclusiv.

 

CONTABILITATE

 1. Ordinul 3781/2019 privind principalele aspecte legate de depunerea situatiilor financiare anuale, care aduce urmatoarele modificari:
 • Inregistarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor si inregistrarea provizioanelor se pot aplica si cu ocazia raportarilor periodice: se adauga in Ordinul nr. 1802/2014 prevederile referitoare la inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor si inregistrarea provizioanelor care se pot aplica si cu ocazia raportarilor periodice intocmite potrivit legii. Aceasta metoda de recunoastere trebuie aplicata constant de la o perioada de raportare la alta.
 • Doua completari aplicabile la Normele metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor, astfel:

– Potrivit punctului 201, la intocmirea protocolului de predare-primire, societatea absorbanta se asigura ca societatea absorbita si-a indeplinit obligatiile prevazute de lege cu privire la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale, stabilite prin legea contabilitatii nr. 82/1991;

-Potrivit punctului 202, daca, din punct de vedere legal, la finele exercitiului financiar societatea absorbita exista, aceasta are obligatia intocmirii si depunerii situatiilor financiare prevazute de lege. In cazul in care societatea absorbita este radiata in perioada curpinsa intre data la care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si termenul de depunere a acestora, prevazut de legea contabilitatii, aceste situatii vor fi depuse inainte de incetarea existentei societatii absorbite.

 

SALARIZARE

 1. Majorarea salariului de baza minim brut pe economie incepand cu 1 ianuarie 2020

Hotararea de Guvern nr. 935 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr. 1010 din 16.12.2019

Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe economie se majoreaza la 2.230 lei.

Potrivit HG nr. 935/2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.230 lei lunar, pentru un program complet de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,327 lei/ora.

Prin exceptie, incepand cu 1 ianuarie 2020, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora.

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor, conform prevederilor cap. II, art. 164 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicat. In cazul in care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de bază minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

Avand in vedere Legea nr. 53/2003, conform cap. II, art. 164, alin. 4, angajatorii trebuie sa ia masurile necesare pentru a aduce la cunostinta salariatilor informatia cu privire la modificarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

De asemenea, angajatorii au obligatia sa inregistreze modificarea salariului in Registrul General de Evidenta a Salariatilor in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii, astfel cum este prevazut in Hotararea de Guvern nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Potrivit Codului muncii republicat, stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca de salarii de baza sub nivelul minim, constituie contraventie si se sanctionează cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei.

 1. Majorarea contributiei pentru persoane cu handicap neincadrate

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, angajatorii care au cel putin 50 de angajati au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

In cazul in care nu angajeaza persoane cu handicap in aceste conditii, vor avea obligatia sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

 1. Eliminarea suprataxarii contractelor de munca

Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 1054 din 30.12.2019

Incepand cu 1 ianuarie 2020, se abroga prevederile cu privire la cuantumul minim al contributiilor de asigurari sociale (CAS) si de asigurari sociale de sanatate (CASS) datorate de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial.

Astfel, baza lunara de calcul a contributiilor CAS si CASS, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, o va reprezenta castigul brut efectiv realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, fiind eliminata conditia cuantumului minim cu raportare la salariul minim brut pe economie.

 1. Majorarea cuantumului ajutorului de deces

 Legea nr. 6 din 6 ianuarie 2020 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, publicata in Monitorul Oficial nr. 3 din data de 6 ianuarie 2020

Potrivit Legii nr. 6/2020, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5429 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

 1. a)asiguratului sau pensionarului la 5429 lei;
 2. b)unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului la 2715 lei.

Plata ajutorului de deces, reglementat de Legea nr. 263/2010, nu mai este in sarcina angajatorului incepand din anul 2018, aceasta plata fiind efectuata direct de catre Casa de Pensii, potrivit prevederilor legale.

 

JURIDIC

 1. Combaterea spalarii banilor. Obligatii de raportare a Beneficiarului real

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, act ce a abrogat Legea nr. 656/2002.

Una dintre noutatile aduse de catre aceasta lege consta in introducerea obligatiei de depunere, de catre persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in Registrul Comertului, a unei declaratii privind beneficiarul real al persoanei juridice. Aceasta declaratie va trebui depusa la infiintare si apoi anual, in 15 zile de la depunerea situatiilor financiare sau in 15 zile de la data la care survine o modificare privind beneficiarul real. Nerespectarea acestei obligatii de depunere a declaratiei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, nedepunerea declaratiei urmand a atrage, in final, dizolvarea societatii.

Pana la data de 18.07.2020, toate entitatile raportoare au obligatia sa isi desemneze una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea legii, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, ale caror nume vor fi comunicate O.N.P.C.S.B., exclusiv in format electronic. In caz contrar, fapta reprezinta contraventie si se poate sanctiona cu avertisment sau cu amenda de la 25.000-150.000 lei pentru persoane fizice, pentru persoanele juridice limita maxima urmand a se majora cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

De asemenea, se abroga dispozitiile din legea 31/1990 privind actiunile la purtator; capitalul social al societatilor pe actiuni va fi constituit din actiuni nominative.

 

Cele mai importante modificari legislative in anul 2020 pentru firme in Romania

Un comentariu la „Cele mai importante modificari legislative in anul 2020 pentru firme in Romania”

Lasă un comentariu