Care sunt obligațiile angajatorilor privind procedura ocupării locurilor de muncă ? (coltucsiasociatii.ro)

Care sunt obligațiile angajatorilor privind procedura ocupării locurilor de muncă ?

 Coltuc si Asociatii prezintă  următoarele privind obligațiile angajatorului privind procedura ocupării locurilor de muncă .

 

Angajatorii, așa cum sunt definiți prin lege, au obligația de a comunica agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene. Respectiv în căror rază își au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante.

De asemenea, angajatorii care au locuri de muncă vacante au obligația să respecte și o serie de obligații privind:

1. Libertatea de alegere

  • Libertatea muncii este garantată prin Constituție. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit;
  • Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze;
  • Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.

2. Principiul egalității de șanse

  • dreptul la muncă, la libera alegere a ocupației, la condiții de muncă echitabile și satisfăcătoare, la protecția împotriva șomajului, la un salariu egal pentru munca egală, la o remunerație echitabilă și satisfăcătoare;
  • dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie;
  • dreptul la libertatea de opinie și de exprimare;
  • prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.

Este evident că orice încălcare a obligațiilor legale are și consecințe, respectiv sancțiuni.

În privința încălcării obligațiilor privind comunicarea posturilor vacante, în acest moment sancțiunea este amenda de la 3.000 la 5.000 de lei.

Pentru nerespectarea obligațiilor privind asigurarea egalității de șanse, pot fi aplicate amenzi :

  • de la 1.000 la 30.000 de lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică;
  • de la 2.000 la 100.000 de lei, în funcție de natura contravenției, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate.

În aceste condiții, este de preferat ca toate condițiile obligatorii să fie respectate încă din momentul vacantării postului.

Astfel, angajatorii trebuie să acorde o deosebită atenție legislației incidente în momentul întocmirii organigramei sau a ștatului de funcții, după caz, să prevadă strict posturile care sunt necesare în momentul respectiv.

Ne puteți urmări pe  :

SITE : https://coltucsiasociatii.ro/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/coltucsiasociatii.ro/
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/coltuc.ro/?hl=ro
URMARESTE SI #livecoltuc
https://www.facebook.com/search/videos/?q=%23livecoltuc&epa=SERP_TAB

Lasă un comentariu