Amenzi ISCTR 2020

AMENZI ISCTR 2020 – depășire program, pauze incomplete, etc (OG 37/2007)

AMENZI ISCTR 2020

Tot ce trebuie sa stiti de amenzile Isctr in 2020 realizat de Coltuc si asociatii www.coltucsisasociatii.ro

ART. 8 (1) Urmatoarele fapte reprezinta incalcarile dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR, carora le sunt aplicabile dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul(CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, si constituie contraventii daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

 1. a) depasirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (9000-12000 companie)
 2. b) depasirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (9000-12000 companie)
 3. c) depasirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere saptamanale; (9000-12000 companie)
 4. d) depasirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani

consecutive; (9000-12000 companie)

 1. e) utilizarea unui vehicul fara a avea instalat/a un/o echipament/aparatura de inregistrare omologat/a sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci cand dotarea cu aparat tahograf digital se impunea; (9000-12000 companie)
 2. f) utilizarea altei cartele tahografice decat a celei emise conducatorului auto; (9000-12000 companie)
 3. g) conducerea unui vehicul cu o cartela tahografica obtinuta in alte conditii decat cele prevazute de

reglementarile in vigoare; (9000-12000 companie)

 1. h) alterarea, suprimarea, distrugerea datelor inregistrate pe diagrama tahografica, detinute in memoria

echipamentului/aparaturii de inregistrare, in cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de

echipamentul/aparatura de inregistrare; (9000-12000 companie)

 1. i) interventia asupra echipamentului/aparaturii de inregistrare, diagramei tahografice sau cartelei

tahografice astfel incat aceasta sa poata conduce la alterarea datelor inregistrate si/sau a informatiilor

continute in raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de inregistrare; (9000-12000 companie)

 1. j) prezenta in vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor inregistrate si/sau a

informatiilor continute in raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de inregistrare. (9000-12000 companie)

 

(2) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

 

 

 1. a) depasirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (4000-6000 companie)
 2. b) depasirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore; (4000-6000 companie)
 3. c) depasirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere saptamanale; (4000-6000 companie)
 4. d) depasirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive; (4000-6000 companie)
 5. e) depasirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neintrerupta; (4000-6000 companie)
 6. f) diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia pana la 9 ore; (4000-6000 companie)
 7. g) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci cand este posibila reducerea acesteia pana la 9 ore; (4000-6000 companie)
 8. h) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fractionat (4000-6000 companie)
 9. i) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj; (4000-6000 companie)
 10. j) diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului saptamanal redus; (4000-6000 companie)
 11. k) diminuarea cu pana la 9 ore a repausului saptamanal normal; (4000-6000 companie)
 12. l) utilizarea in conditii necorespunzatoare a posibilitatii de derogare prevazute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006; (4000-6000 companie)
 13. m) remunerarea conducatorilor auto in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata, chiar si sub forma de prime sau majorari salariale, in cazul in care o asemenea remunerare este de natura sa pericliteze siguranta rutiera si/sau sa incurajeze incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006; (4000-6000 companie)
 14. n) echipamentul/aparatura de inregistrare nu functioneaza corect, este defect (a), nu este calibrat (a) sau sigilat (a) corespunzator ori nu are verificarea periodica in termenul de valabilitate; (4000-6000 atelier)
 15. o) echipamentul/aparatura de inregistrare este utilizat (a) necorespunzator, a suferit interventii abuzive sau nu este utilizata o cartela tahografica valabila; (4000-6000 conducator auto)
 16. p) inregistrarile activitatii conducatorilor auto nu sunt pastrate de catre operatorul de transport/intreprinderea sub forma de diagrame tahografice, rapoarte imprimate si/sau date descarcate, in ordine cronologica si separat pentru fiecare conducator auto; (4000-6000 companie)
 17. q) conducatorul auto detine mai mult de o cartela tahografica valabila; (4000-6000 conducator auto)
 18. r) utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate; (4000-6000 conducator auto)
 19. s) operatorul de transport/intreprinderea nu detine inregistrarile privind activitatea unui conducator auto, cel putin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toata perioada de activitate daca aceasta este mai mica de 365 de zile; (4000-6000 companie)

ş) utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel incat informatiile inscrise nu sunt lizibile; (4000-6000 companie)

 1. t) utilizarea incorecta a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice; (4000-6000 conducator auto)

ţ) scoaterea neautorizata a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de inregistrare, care are impact asupra inregistrarii datelor relevante; (4000-6000 conducator auto)

 1. u) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea pe care acestea pot inregistra date, rezultand pierderea/alterarea datelor; (4000-6000 conducator auto)
 2. v) numele de familie al conducatorului lipseste de pe diagrama tahografica; (4000-6000 conducator auto)
 3. w) prenumele conducatorului auto lipseste de pe diagrama tahografica; (4000-6000 conducator auto)
 4. x) refuzul de a permite, in cursul controlului, verificarea, retinerea sau copierea oricarei inregistrari privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale unui conducator auto, ale echipamentului/aparaturii de inregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activitatii desfasurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de inregistrare; (4000-6000 conducator auto sau atelier)
 5. y) neprezentarea inregistrarilor din ziua curenta; (4000-6000 companie)
 6. z) neprezentarea organelor de control a inregistrarilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente; (4000-6000 companie)
 7. aa) neprezentarea organelor de control a datelor inregistrate pe cartela tahografica, in format electronic, in cazul in care conducatorul auto detine una; (4000-6000 companie)
 8. bb) neprezentarea organelor de control a inregistrarilor manuale si a rapoartelor imprimate din ziua curenta sau din cele 28 de zile anterioare celei curente; (4000-6000 companie)
 9. cc) neutilizarea sau neprezentarea organelor de control a cartelei tahografice; (4000-6000 companie)
 10. dd) echipamentul/aparatura de inregistrare nu a fost reparata de catre un montator sau atelier autorizat; (4000-6000 compamie)
 11. ee) conducatorul auto nu a mentionat toate informatiile necesare legate de activitatile desfasurate in perioadele de timp in care echipamentul/aparatura de inregistrare nu a facut inregistrari intrucat a fost neutilizabila sau a functionat defectuos; (4000-6000 conducator auto)
 12. ff) numarul cartelei tahografice sau numele si prenumele conducatorului auto sau numarul permisului de conducere nu sunt mentionate pe raportul imprimat de tahograful digital; (4000-6000 conducator auto)
 13. gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competenta din statul membru in care a avut loc evenimentul; (4000-6000 conducator auto)
 14. hh) nerespectarea obligatiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus saptamanal normal, pana la sfarsitul celei de-a treia saptamani, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentului (CE) nr. 561/2006. (4000-6000 companie)

 

(3) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari grave ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

 1. a) depasirea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore,

atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (600-1000 companie)

 1. b) depasirea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (600-1000 companie)
 2. c) depasirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai putin de 9 ore, a duratei maxime de conducere saptamanale; (600-1000 companie)
 3. d) depasirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai putin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive; (600-1000 companie)
 4. e) depasirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai putin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neintrerupta; (600-1000 companie)
 5. f) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia; (600-1000 companie)
 6. g) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus,

atunci cand este posibila reducerea acesteia; (600-1000 companie)

 1. h) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus

zilnic fractionat; (600-1000 companie)

 1. i) diminuarea cu o ora sau mai mult, dar mai putin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj; (600-1000 companie)
 2. j) diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai putin de 4 ore, a repausului saptamanal redus; (600-1000 companie)
 3. k) diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai putin de 9 ore, a repausului saptamanal normal; (600-1000 companie)
 4. l) lipsa organizarii sau organizarea necorespunzatoare a activitatii conducatorului auto ori lipsa

instructiunilor sau instructiuni necorespunzatoare date conducatorului auto astfel incat acesta sa poata sa se conformeze prevederilor legale aplicabile; (600-1000 companie)

 1. m) nedetinerea la bordul vehiculului a unui numar suficient de diagrame tahografice; (600-1000 companie)
 2. n) utilizarea unei diagrame tahografice sau a hartiei pentru imprimarea rapoartelor de catre

echipamentul/aparatura de inregistrare care nu este omologata sau corespunzatoare tipului de

echipament/aparatura de inregistrare instalat/a la bordul vehiculului; (600-1000 conducator auto)

 1. o) nedepunerea in termen de 7 zile calendaristice a cererii de inlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate; (600-1000 conducator auto)
 2. p) neintroducerea/neinregistrarea manuala a datelor atunci cand acest lucru se impune, conform

prevederilor art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014; (600-1000 conducator auto)

 1. q) neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice in slotul corect, in

cazul conducerii autovehiculului in echipaj; (600-1000 conducator auto)

 1. r) ora inregistrata de echipamentul/aparatura de inregistrare nu corespunde cu ora oficiala a tarii in care este inmatriculat vehiculul; (600-1000 conducator auto)
 2. s) utilizarea incorecta a mecanismului de comutare a tahografului; (600-1000 conducator auto)

ş) data inceputului sau data sfarsitului utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa pe aceasta; (600-1000 conducator auto)

 1. t) valoarea indexului kilometric al vehiculului la inceputul utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa

pe aceasta; (600-1000 conducator auto)

ţ) nerepararea echipamentului/aparaturii de inregistrare pe parcursul cursei, daca au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defectiunii; (600-1000 companie)

 1. u) lipsa semnaturii conducatorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital. (600-1000 conducator auto)

 

(4) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari minore ale dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii:

 1. a) depasirea cu pana la o ora a duratei zilnice de conducere, atunci cand nu este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (250-500 companie)
 2. b) depasirea cu pana la o ora a duratei maxime zilnice de conducere, atunci cand este permisa extinderea acesteia la 10 ore; (250-500 companie)
 3. c) depasirea cu pana la 4 ore a duratei de conducere saptamanale; (250-500 companie)
 4. d) depasirea cu pana la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru doua saptamani consecutive; (250-500 companie)
 5. e) depasirea cu pana la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neintrerupta; (250-500 companie)
 6. f) diminuarea cu pana la o ora a perioadei minime de repaus zilnic, atunci cand nu este posibila reducerea acesteia; (250-500 companie)
 7. g) diminuarea cu pana la o ora a perioadei minime de repaus zilnic redus; (250-500 companie)
 8. h) diminuarea cu pana la o ora a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic fractionat; (250-500 companie)
 9. i) diminuarea cu pana la o ora a perioadei de repaus zilnic in cazul conducerii in echipaj; (250-500 companie)
 10. j) diminuarea cu pana la 2 ore a repausului saptamanal redus; (250-500 companie)
 11. k) diminuarea cu pana la 3 ore a repausului saptamanal normal; (250-500 companie)
 12. l) nedetinerea la bordul vehiculului a unei cantitati suficiente de hartie pentru imprimarea rapoartelor de catre echipamentul/aparatura de inregistrare; (250-500 companie)
 13. m) utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care

permit citirea informatiilor continute; (250-500 companie)

 1. n) scoaterea neautorizata a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de inregistrare, dar care nu are impact asupra inregistrarii datelor relevante; (250-500 conducator auto)
 2. o) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea pe care acestea pot inregistra date, fara a rezulta pierderea/alterarea datelor; (250-500 conducator auto)
 3. p) locul unde a inceput sau cel unde s-a sfarsit utilizarea diagramei tahografice nu este mentionat pe

aceasta; (250-500 conducator auto)

 1. q) numarul de inmatriculare al autovehiculului nu este inscris pe diagrama tahografica; (250-500 conducator auto)
 2. r) valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfarsitul utilizarii diagramei tahografice nu este inscrisa pe aceasta; (250-500 conducator auto)
 3. s) ora schimbarii vehiculului nu este inscrisa pe diagrama tahografica; (250-500 conducator auto)

ş) simbolul tarii nu este introdus in echipamentul/aparatura de inregistrare. (250-500 conducator auto)

 

CUM NE APARAM?

Coltuc si asociatii www.coltucsisasociatii.ro explica

 

În exercitarea atribuţiilor, inspectorii de control ai ISCTR au sarcina sã îşi facã cunoscutã, în prealabil, calitatea şi sã prezinte legitimaţia de control si sa utilizeze mijloacele şi echipamentele de control, numai în condiţiile prevãzute de producãtorul sau furnizorul acestora şi de legislaţia metrologicã în vigoare, dupã caz.

 

OUG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, sta la baza tuturor actelor normative care sanctioneaza contraventii si se coroboreaza cu acestea in aplicarea sanctiunilor.

              Astfel, ART. 16 prevede:

(1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost să vârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac şi organul la care se depune plângerea.

!!! Acest articol este foarte important, deoarece procesul verbal de constatare a contraventiei se bucura de prezumtie de legalitate, dar aceasta prezumtie se poate rasturna in fata instantei de judecata, daca se arata incalcarile aduse acestui articol de lege. !!!

 

 1. Instantele de judecata pronunta 3 tipuri de solutii in urma solutionarii unei plangeri contraventionale, si anume:

–      admite plangerea contraventionala si anuleaza procesul verbal de contraventie si toate masurile dispuse prin acesta;

–      admite plangerea contraventioanla si dispune inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertismentul, sau cu o amenda mai mica;

–      respinge plangerea contraventionala, caz in care aveti posibilitatea introducerii caii de atac a recursului, in termen de 30 zile de la data comunicarii hotararii judecatoresti.

In Romania instantele admit plangerile contraventionale temeinic intocmite, intrucat inspectorii de control nu respecta intotdeauna obligatiile ce le incumba in efectuarea propriu –zisa a controlului si in intocmirea procesului verbal de contraventie.

 

Ne puteti scrie pe whatsapp 0745150894 sau www.coltucsiasociatii.ro