Procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite (COLTUC SI ASOCIATII www.coltucsiasociatii.ro)

Procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite pe teritoriul României a unei Sentinţe arbitrale străine (COLTUC SI ASOCIATII www.coltucsiasociatii.ro)

 

Un avantaj  ce este scos frecvent în evidență de către instituțiile de arbitraj internațional pentru a va convinge să alegi această procedură alternativă este termenul de soluționare a litigiilor. Majoritatea lăudându-se cu un termen de maxim 6 luni de la data constituirii tribunalului arbitral.

Doar citind Regulamentul de arbitraj va gânditi că în maxim 6 luni poți avea o Sentință arbitrală. Sentinta pe care, în caz de refuz al îndeplinirii obligațiilor stabilite, să o puneti în executare.

Realitatea este  alta.

Așadar, termenul se respectă, Sentința arbitrală fiind pronunțată în termen de 6 luni de la data constituirii tribunalului arbitral.

 

Instanța competentă este tribunalul în circumscripţia căruia se află domiciliul sau, după caz, sediul celui căruia i se opune sentința arbitrală (art. 1126 alin. 1 Cod procedură civilă). Cererii trebuind a-i fi atașate sentința arbitrală şi convenţia de arbitraj, în original sau în copie, traduse în limba română (art. 1128 Cod procedură civilă).

Potrivit art. 1129 Cod procedură civilă, recunoaşterea sau executarea hotărârii arbitrale străine este respinsă de tribunal . Dacă partea contra căreia hotărârea este invocată probează existenţa uneia dintre următoarele împrejurări:

a) părţile nu aveau capacitatea de a încheia convenţia arbitrală conform legii aplicabile fiecăreia. Stabilită potrivit legii statului unde hotărârea a fost pronunţată;
b) convenţia arbitrală nu era valabilă potrivit legii căreia părţile au supus-o sau. In lipsă de stabilire a acesteia, conform legii statului în care hotărârea arbitrală a fost pronunţată;
c) partea contra căreia hotărârea este invocată n-a fost cuvenit informată cu privire la desemnarea arbitrilor . Sau cu privire la procedura arbitrală ori a fost în imposibilitate de a-şi valorifica propria apărare în procesul arbitral;
d) constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrală n-a fost conformă convenţiei părţilor ori. In lipsa unui acord al acestora, legii locului unde a avut loc arbitrajul;
e) hotărârea priveşte un diferend neprevăzut în convenţia arbitrală sau în afara limitelor fixate de aceasta ori cuprinde dispoziţii care excedează termenilor convenţiei arbitrale. Dacă dispoziţiile din hotărâre care privesc aspecte supuse arbitrajului . Pot fi separate de cele privind chestiuni nesupuse arbitrajului, cele dintâi pot fi recunoscute şi declarate executorii;
f) hotărârea arbitrală n-a devenit încă obligatorie pentru părţi sau a fost anulată ori suspendată . De o autoritate competentă din statul în care sau după legea căruia a fost pronunţată.