Reintregirea familiei

Reintregirea familiei

Reintregirea familiei strainilor care nu sunt cetateni statelor membre UE ,Coltuc si Asociatii . Cea mai buna firma de consultanta afaceri, penal,juridic gdpr.

SOTUL/SOTIA SPONSORULUI

(La prima prelungire a dreptului de sedere, nu mai este necesara prezentarea documentelor care au fost depuse cu prilejul solicitarii admisiei in Romania).
a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei – copie si original;
c. certificatul de casatorie eliberat de autoritatile competente, tradus si supralegalizat / apostilat – copie si original;
d. declaratia scrisa a sponsorului sau alte documente din care sa rezulte ca nu exista o stare de biganie sau poligamie
e. declaratia scrisa a sponsorului din care sa rezulte ca vor locui impreuna
f. dovada detinerii legale a spatiului de locuit
g. dovada mijloacelor de intretinere
h. dovada asigurarii sociale
i. adeverinta medicala
j. taxe

MEMBRI DE FAMILIE AI SPONSORULUI

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei – copie si original;
c. certificatul de nastere ori alte acte prin care se face dovada legaturii de rudenie eliberate de autoritatile competente, traduse si supralegalizate / apostilate – copie si original;
d. declaratia scrisa a sponsorului din care sa rezulte ca vor locui impreuna. Rudele de gradul I pot locui separat de sponsor.
e. declaratie in forma autentica /document eliberat de o institutie medicala
f. dovada detinerii legale a spatiului de locuit
g. dovada mijloacelor de intretinere
h. dovada asigurarii sociale
i. adeverinta medicala
j. taxe

Strainii beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare care solicita reintregirea familiei nu trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte detinerea spatiului de locuit, mijloacele de intretinere sau dovada asigurarii sociale de sanatate

STRAINI CASATORITI CU CETATENI ROMANI

a. cerere
b. Documentul de trecere a frontierei (original/copie);
c. Documentul de identitate al cetateanului roman (original/copie) ;
d. Certificatul de casatorie eliberat de autoritatile romane (original/copie);
e. Declaratie scrisa din care sa rezulte ca strainul nu mai are incheiata o alta casatorie;
f. Dovada detinerii legale a spatiului de locuit la adresa la care declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei
g. dovada asigurarii sociale
h. adeverinta medicala
i. Taxe

STRAINI CARE CONVIETUIESC CU CETATENI ROMANI

a. cerere
b. Documentul de trecere a frontierei (original/copie);
c. Documentul de identitate al cetateanului roman (original/copie) ;
d. Certificatul de nastere al copilului, cetatean roman, rezultat in urma convietuirii dintre solicitant si cetateanul roman (original/copie) si declaratia cetateanului roman din care sa rezulte ca acestia convietuiesc;
e. Dovada detinerii legale a spatiului de locuit la adresa la care declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei
f. Documente din care sa rezulte ca atat strainul, cat si cetateanul roman sunt necasatoriti
g. dovada asigurarii sociale
h. adeverinta medicala
i. Taxe

MEMBRII DE FAMILIE:

* COPII AI CETATEANULUI ROMAN, AI SOTULUI/SOTIEI SAU AI PARTENERULUI,INCLUSIV CEI ADOPTATI CARE NU AU IMPLINIT VARSTA DE 21 ANI SAU CARE SE AFLA IN INTRETINEREA CETATEANULUI ROMAN,A SOTULUI/SOTIEI SAU PARTENERULUI ACESTUIA.
a. cerere
b. Documentul de trecere a frontierei (original/copie);
c. Documentul de identitate al cetateanului roman (original/copie) ;
d. certificatul de nastere ori alte acte prin care se face dovada legaturii derudenie eliberate de autoritatile competente, traduse si supralegalizate / apostilate – copie si original;
e.Declaratia cetateanului roman din care rezulta ca locuiesc impreuna;
f. Dovada detinerii legale a spatiului de locuit la adresa la care declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei
g. dovada asigurarii sociale
h. adeverinta medicala
i. Taxe

* RUDE DE GRADUL I IN LINIE ASCENDENTA ALE CETATEANULUI ROMAN SAU ALE SOTULUI/SOTIEI ACESTUIA
a. cerere
b. Documentul de trecere a frontierei (original/copie);
c. Documentul de identitate al cetateanului roman (original/copie) ;
d. Documente care atesta legatura de rudenie (original/copie);
e. Dovada detinerii legale a spatiului de locuit
f. dovada asigurarii sociale
g. adeverinta medicala
h. Taxe

ACORDAREA DREPTULUI DE SEDERE IN MOD INDEPENDENT

a. cerere
b. documentul de trecere a frontierei – (original si copie);
c. permisul de sedere temporara eliberat anterior;
d. documente din care sa rezulte ca exista una din situatiile prevazute la art. 64 alin. 1 si alin. 2 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata
e. dovada detinerii legale a spatiului de locuit
f. dovada mijloacelor de intretinere
g. dovada asigurarii sociale
h. adeverinta medicala
i. taxe

Vezi si #livecoltuc

Lasă un comentariu