Obtinerea avizului de munca – 45 de zile

Obtinerea avizului de munca – 45 de zile

Obtinerea avizului de munca – 45 de zile , Coltuc si Asociatii va enumera ce aveti nevoie pentru aviz . Sunt cei mai buni pe juridic,gdpr,penal,litigii .

Daca intentionati să lucrati în România și aveți cetățenia unui stat din afara Uniunii Europene va trebui să găsiți un angajator persoana fizica sau juridica, doritor sa va angajeze. Acesta va trebui sa obtina pentru dumneavoastra un aviz de angajare. Puteți fi angajat în România la un singur angajator.

Angajatorul va obține avizul de angajare de la  Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care are sediul social.

Pentru aceasta, va depune o serie de documente.

Taxa pentru ridicarea avizului de munca este de 100 euro .  Daca apelati la serviciile Coltuc si Asociatii  va putem obtine avizul de munca in 30-45 de zile lucratoare din momentul in care ne puneti actele la dispozitie.

Pentru obtinerea avizului de angajare sunt necesare urmatoarele documente:
 • Certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie si original (sau o copie legalizata)
 • Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului. Din care sa rezulte ca nu s-au operat inscrieri de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive . Pentru savarsirea de infractiuni de catre asociatul unic . Sau, dupa caz, de asociati, in legatura cu activitatea pe care o desfasoara sau la declararea starii de faliment;
 • Certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala angajatorul isi are sediul social. Privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat pe ultimul trimestru;
 • Adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul. Cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispozitiilor legale;
 • Fisa postului, organigrama cu precizarea functiilor ocupate si vacante;
 • Dovada publicarii anuntului pentru ocuparea postului vacant intr-un cotidian
 • Oferta ferma de angajare din partea firmei angajatoare;
 • Copia procesului-verbal intocmit in urma selectiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante (va cuprinde date referitoare la modul de selectie, numarul de candidati si motivul pentru care a fost selectat actualul candidat);
 • Curriculum vitae al strainului, care sa contina si declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu are antecedente penale, ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;
 • Copia legalizata a actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea avizului de munca, tradus si legalizat in conditiile legii;
 • Copia pasaportului, valabil, al strainului si, dupa caz, copia permisului de sedere in Romania;
 • Doua fotografii tip 3/4 ale strainului;
 • Cazierul judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica eliberat strainuluid de autoritatile din tara de origine sau resedinta.
 • Cazierul judiciar al firmei angajatoare.

Vezi si #livecoltuc .

Lasă un comentariu