Avize de detasare

Avize de detasare

Avize de detasare munca pentru lucratorii detasati vezi Coltuc si Asociatii . Consultanta juridica , Gdpr , Avocati si Recuperari Creante Romania .

AVIZUL DE MUNCA PENTRU LUCRATORII DETASATI – Da dreptul sa munciti pentru o perioada de maximum un an la un interval de minimum 5 an. In baza deciziei de detasare de la un angajator persoana juridica straina la un angajator persoana juridica din Romania ori la o reprezentanta. Sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate.

Daca sunt incheiate acorduri, conventii sau intelegeri internationale la care Romania este parte. Perioada pentru care lucratorul detasat isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei . Poate fi prelungita in conditiile si situatiile prevazute in mod expres de acestea.

Daca sunteti detasat in Romania trebuie sa obtineti mai intai viza de lunga sedere pentru alte scopuri (detasare), .Dupa intrarea in Romania avizul de munca pentru lucratori detasati si ulterior permisul de sedere pentru alte scoprui (detasare).

Documentele pe care angajatorul trebuie sa le depuna la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari pentru obtinerea avizului de munca sunt:

 • opis;
 • cererea motivata a angajatorului;
 • dovada imputernicirii – orice persoana care are calitatea de reprezentant al angajatorului, in conditiile legii;
 • actul constitutiv al societatii comerciale sau, dupa caz, actul de infiintare a persoanei juridice. Precum si certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie si original;
 • certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca nu s-au operat inscrieri de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive . Pentru savarsirea de infractiuni de catre asociatul unic . De asociati, in legatura cu activitatea pe care o desfasoara sau la declararea starii de faliment;
 • copia contractului individual de munca, tradus si legalizat;
 • certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala angajatorul isi are sediul social. Privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat pe ultimul trimestru
 • copia actului de detasare, tradus si legalizat;
 • dupa caz, copia contractului comercial de prestari de servicii tradus si legalizat. Inregistrat la administratia finantelor publice a sectorului in care angajatorul isi are sediul social;
 • curriculum vitae al strainului care sa contina si declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu are antecedente penale. Ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;
 • doua fotografii tip 3/4 ale strainului;
 • copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz. Care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate in conditiile legii;
 • copia actului de studii necesar pentru detasarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea avizului de munca, tradus si legalizat;
 • Atestatul de recunoastere a studiilor necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea avizului de munca. Eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, sau diploma de studii eliberata de institutii de invatamant acreditate in Romania.
 • Documente care atesta obtinerea in Romania sau in alt stat membru al UE a calificarii profesionale necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea avizului de munca
 • Cazierul judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica eliberat de autoritatile din tara de origine sau resedinta
 • copia documentului de trecere a frontierei (pasaport, titlu de calatorie, etc.), valabil, al strainului, in care este aplicata. Viza de lunga sedere pentru alte scopuri, in original si copie;
 • timbru extrajudiciar 5 lei

 

Lasă un comentariu