AVIZ DE MUNCA PENTRU LUCRATORII INALT CALIFICATI

AVIZ DE MUNCA PENTRU LUCRATORII INALT CALIFICATI

Aviz de munca pentru lucratorii inalt calificati vezi Coltuc si Asociatii . Sunt cei mai buni pe gdpr,litigii , contestatii , penal,avocati afiliati .

Va da dreptul sa lucrati in baza unui contract de munca valabil. Incheiat pe o perioada de cel putin un an, la o persoana fizica sau juridică din Romania, pe un loc de munca inalt calificat .

Documentele pe care angajatorul trebuie sa le depuna la  Inspectoratului General pentru Imigrari pentru obtinerea avizului de munca sunt :

 • opis;
 • cererea motivata a angajatorului ;
 • dovada imputernicirii – orice persoana care are calitatea de reprezentant al angajatorului, in conditiile legii;
 • Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original;
 • Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului. Din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri de înscriere de menţiuni referitoare la existenta unei hotãrâri judecãtoreşti definitive . Pentru sãvârşirea de infracţiuni de cãtre asociatul unic . Sau, dupã caz, de asociaţi, în legatura cu activitatea pe care o desfãşoarã sau la declararea stãrii de faliment;
 • Copia contractului de muncă valabil sau oferta fermă de angajare pe un loc de muncã înalt calificat;
 • Certificatul de atestare fiscalã emis de administraţia finanţelor publice în a carei raza teritorialã angajatorul isi are sediul social, privind achitarea obligaţiilor cãtre bugetul de stat pe ultimul trimestru;
 • Adeverinta eliberata de agenţia pentru ocuparea forţei de munca în a carei raza teritorialã isi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca disponibilã pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispoziţiilor legale, cu cel mult 60 de zile anterioare depunerii cererii;
 • Atestatul de recunoastere a studiilor necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, sau diploma de studii eliberata de institutii de invatamant acreditate in Romania, atât în cazul profesiilor reglementate, cât şi în cazul profesiilor nereglementate;
 • Diploma de studii tradusă şi legalizată a străinului pentru care se solicită eliberarea avizului de muncă, prin care să facă dovada obţinerii unei calificãri din învãţãmântul postliceal sau superior necesare ocupãrii funcţiei pentru care se solicitã eliberarea avizului de muncã, atât în cazul profesiilor reglementate, cât şi în cazul profesiilor nereglementate;
 • În cazul profesiilor reglementate,după caz, vor fi prezentate documente care atestã obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei experienţe profesionale cu un nivel de cunoştinţe comparabil cu calificãrile din învãţãmântul postliceal sau superior, a calificãrii profesionale superioare necesare ocupãrii funcţiei pentru care se solicitã eliberarea avizului de muncã;
 • Curriculum vitae al strainului si doua fotografii tip 3/4 ale strainului;
 • Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului şi după caz a permisului de şedere în România;
 • Taxa timbru extrajudiciar 5 Ron

 

Vezi si #livecoltuc .

 

Lasă un comentariu