Modificari in statutul juridic

Modificari in statutul juridic

Toate  aceste  modificari in statutul juridic al companiei  trebuie sa fie inregistrate la Registrul Comertului si, dupa caz, la autoritatile fiscale. Coltuc si Asociatii Sai este gata sa te sprijine indiferent de tipul modificarilor pe care le planifici sau ori de cate ori documentele companiei trebuie actualizate.

De obicei, Actul Constitutiv trebuie sa fie modificat in urmatoarele cazuri:

  • Schimbarea denumirii societatii;
  • Schimbarea sediului social al societatii;
  • Modificarea capitalului de baza al societatii (majorare/reducere);
  • Schimbari ale membrilor consiliului de administratie, auditorilor, cenzorilor si reprezentantilor legali;
  • Modificarea atributiilor administratorului etc.

In cazuri mai complexe, departamentul nostru corporate va lucra in stransa colaborare cu expertii nostrii fiscali pentru a oferi sfaturile necesare si a pregati toata documentatia solicitata de autoritati, conform prevederilor legislatiei locale.

Modificari in statutul juridic al companiei , societăţii comerciale, procedura generală de modificare a actelor constitutive pentru o societate comercială (statut, contract) cuprinde următoarele etape obligatorii:

a) exprimarea acordului asociaţilor pentru modificarea contractului de societate sau statutului;

b) redactarea actului adiţional care modifică sau completează contractul şi statutul;

c) autentificarea actului adiţional la notarul public şi, de la data autentificării, actul începe să producă efecte între părţi;

d) publicarea actului adiţional în Monitorul Oficial şi de la data publicării se produc efecte faţă de terţi;

e) înscrierea modificărilor ca menţiuni în registrul comerţului în scopul publicităţii comerciale.

 

CAZURI POSIBILE DE MODIFICĂRI ALE STATUTULUI ŞI CONTRACTULUI DE SOCIETATE ŞI PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A ACESTORA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI,Modificari in statut

1. Modificări în cadrul societăţilor în nume colectiv, în COMANDITĂ SIMPLĂ SAU ÎN SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

1. RETRAGERE de ASOCIAŢI. Potrivit art. 226 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asociatul se poate retrage din societate în cazurile prevăzute în actul constitutiv;

Dacă în momentul retragerii sunt operaţii în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecinţele şi nu îşi va putea retrage ce i se cuvine decât după terminarea acestor operaţii;

Cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi, asociatul care se retrage rămâne obligat faţă de terţi’pentru obligaţiile făcute de societate, până în ziua rămânerii definitive a hotărârii tribunalului.

Retragerea unor asociaţi poate avea consecinţa dizolvării societăţii dacă:

– numărul asociaţilor s-a redus la unul singur la societatea în nume colectiv;

– s-a retras unicul comanditar în cazul societăţii în comandită simplă.

Lasă un comentariu