Cum sa incheiati un contract de munca corect

0 Reviews

Coltuc si asociatii va invata Cum sa incheiati un contract de munca corect

Coltuc si asociatii va invata Cum sa incheiati un contract de munca corect Vezi #livecoltuc unde se explica pe avocat Dreptul Muncii

https://www.coltuc.ro/cum-inchei-un-contract-de-munca-in-mod-corect-coltuc-si-asociatii-livecoltuc/

 

Pornind de la prevederile art. 10 din Codul muncii, potrivit carora contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu, persoana juridica sau fizica care incadreaza in munca persoane fizice trebuie sa aiba in vedere urmatoarele.

Inainte de inceperea activitatii, potentialul salariat are dreptul  :
de a primi un exemplar al contractului individual de munca, pentru a fi informat asupra urmatoarele elemente, care se vor regasi obligatoriu si in continutul contractului ce urmeaza a fi semnat:

 

1. identitatea partilor;
2. locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
3. sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
4. functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
5. criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
6. riscurile specifice postului;
7. data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
8. in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
9. durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
10. conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
11. salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
12. durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
13. indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
14. durata perioadei de proba .

 

Pe langa aceste elemente ale contractului individual de munca, in cazul salariatilor care urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate . Acestia trebuie sa fie informati, in timp util, cu privire la urmatoarele aspecte :

 

1. durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate;
2. moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;
3. prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate;
4. conditiile de clima;
5. reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara;
6. obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala;
7. conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.

 

De asemenea, la incheiera/semnarea contractului individual de munca, viitorul salariat trebuie sa prezinte, la solicitarea angajatorului, urmatoarele documente (care se vor regasi si in dosarul de personal al salariatului) :

1. cartea de identitate (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005) ;
2. adeverinta de la angajatorul precedent, care sa ateste activitatea desfasurata la acesta, vechimea in munca, in meserie sau in specialitate. Angajatorul are obligatia de a elibera aceasta adeverinta, potrivit art. 34 alin. (5) din Codul muncii;
3. curicullum vitae, modelul comun european (Hotararea Guvernului nr. 1021/2004) ;
4. diplome de studii;
5. avize, autorizatii;
6. avizul sau certificatul medical;
7. cazierul judiciar (Hotararea Guvernului nr. 1.373/2004) – pentru cei ce urmeaza a fi angajati gestionari, vor prezenta o dovada eliberata de agentul economic, autoritatea sau institutia publica in care a fost anterior incadrat, din care sa rezulte ca nu a produs pagube sau in situatia in care a produs, natura acestora si daca ele au fost acoperite (art. 6 din Legea 22/1969) .
8. nota de lichidare daca persoana a mai fost angajata, din care rezulta situatia debitelor la angajatorul precedent;
9. fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior (fotocopie) , respectiv, dupa caz, recomandare de la angajatorul precedent.