Drepturile si obligatiile elevilor si profesorilor in 2020 – #livecoltuc

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Drepturile si obligatiile elevilor si profesorilor in 2020 – #livecoltuc

Drepturile si obligatiile elevilor si profesorilor in 2020 – #livecoltuc
Potrivit Statutului elevului, calitatea de elev se dobandeste, prin inscrierea in invatamantul preuniversitar si se pastreaza pana la incheierea studiilor . Invatamantul secundar superior liceal, profesional, respectiv tertiar non-universitar.
Elevii pot cere, in cadrul unitatilor de invatamant, sa le fie recunoscut dreptul la respectarea imaginii, demnitatii si personalitatii proprii, precum si la protectia datelor personale.  In consecinta, sanctionarea elevilor sub forma mustrarii in fata colectivului clasei este o practica interzisa expres prin statut.

Elevii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice

Care predau la clasa, prin intermediul unor fise anonime. Fara ca aceasta sa le afecteze in vreun fel raporturile cu cadrul didactic evaluat. Ei pot solicita comunicarea rezultatelor de la evaluarile scrise de la clasa in maximum 15 zile lucratoare, rezultate pe care le pot contesta. Personal sau prin intermediul parintilor, tutorelui ori sustinatorului legal. Nici notele din catalog nu mai pot fi consemnate de profesori inainte ca elevul sa fie informat cu privire la acestea.
Detinerea unui telefon mobil de catre elev nu este sanctionata de statut. Cu toate acestea, atat elevii, cat si parintii trebuie sa stie ca folosirea telefonului mobil in timpul orelor de curs. Fara permisiunea cadrului didactic, este interzisa. Mai mult decat atat, elevii n-au dreptul sa inregistreze activitatea didactica fara permisiunea expresa a profesorului. Iar multiplicarea unor materiale rezultate din activitatea de inregistrare nu este permisa fara acordul lui.

De asemenea, dreptul la protest este recunoscut si elevilor.

Singura conditie impusa de statut este ca organizarea si desfasurarea protestelor elevilor sa nu stanjeneasca desfasurarea cursurilor.  Continuand in spiritul constitutional, statutul prevede, de asemenea. Ca accesul la educatie trebuie sa fie gratuit si garantat, in mod nediscriminatoriu. Procesul educativ trebuie sa se desfasoare in conditii de siguranta si igiena, in toate unitatile de invatamant din oras sau de la tara.
Actul normativ mentionat face referiri si la reducerile de care beneficiaza elevii: 50%pentru transportul local in comun si cel national. 75% la muzeu, teatru, opera si film. De asemenea, elevii care provin din grupuri socio-economice dezavantajate au dreptul la bani de liceu . Iar cei din invatamantul profesional, la bursa profesionala.

Drepturile si obligatiile elevilor si profesorilor in 2020 – #livecoltuc

Participarea la jocurile de noroc, consumul si detinerea de droguri, tigari, bauturi alcoolice sau substante interzise se numara printre interdictiile principale ale elevilor.
Sanctiunile ce pot fi aplicate elevului sunt: observatia individuala, mustrarea scrisa, retragerea temporara ori definitiva a bursei de care beneficiaza, mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi unitate de educatie, preavizul de exmatriculare si, in final, exmatricularea.
Totodata,Drepturile si obligatiile elevilor si profesorilor in 2020 – #livecoltuc
elevii care nu frecventeaza cursurile sunt sanctionati cu scaderea notei la purtare.  Astfel, la fiecare zece absente nejustificate pe semestru, din totalul orelor de studiu, sau la 10% absente nejustificate, din numarul de ore pe semestru la o disciplina sau modul, este scazuta nota la purtare cu cate un punct. Este important de stiut faptul ca absenta ca mijloc de sanctionare a elevului este strict interzisa prin statut.

Drepturile profesorilor

  • dreptul la concediu plătit, timp de șase luni (o singură dată), dacă își scriu teza de doctorat sau desfășoară lucrări în interesul învățământului, pe bază de contract de cercetare ori de editare;
  • dreptul la concediu fără plată, în scop de specializare/ continuare a studiilor, timp de trei ani, într-un interval de șapte ani;
  • dreptul de a beneficia, cu aprobarea consiliului de adminstrație al școlii, de acoperirea (integrală ori parțială) a cheltuielilor de transport și de participare la evenimente științifice, în străinătate.
  • În plus, profesorul beneficiază și de concediu de odihnă anual, pe durata vacanței de vară, de 62 de zile lucrătoare. Totuși, „în cazuri bine justificate”, conducerea școlii „poate întrerupe concediul”. De asemenea, desfășurarea concediului de odihnă se va face și în funcție de necesitățile organizării examenelor naționale.

Structura an școlar 2019 – 2020. Obligațiile profesorilor

Obligațiile profesorilor vizează atât desfășurarea activității didactice, cât și respectul pentru elevi și pentru activitatea didactică. 

Profesorii trebuie să respecte, în primul rând, integritatea elevilor, astfel cum reiese din Ordinul Ministerului Educației nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Ei nu pot să facă sau să încurajeze ceva ce ar afecta imaginea elevului sau viața sa privată. În acest context, este interzisă pedeapsa corporală, precum și agresiunea, de orice tip (inclusiv verbală și emoțională).

În același timp, profesorii trebuie să asigure siguranța elevilor, atât în timpul programului școlar, cât și în timpul activităților extrașcolare.

Profesorii trebuie să atingă obiectivele educaționale în planificarea și desfășurarea orelor.

Exprimarea opiniilor profesionale ale profesorilor trebuie să se facă luându-se în considerare prestigiul activității și demnitatea pe care trebuie să o aibă o asemenea persoană.

[/column]

Lasă un comentariu