Doua procese castigate definitiv impotriva bancilor pe clauze abuzive in 2019

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Doua procese castigate definitiv impotriva bancilor pe clauze abuzive in 2019 Multumim http://www.coltucsiasociatii.ro

Doua procese castigate definitiv impotriva bancilor pe clauze abuzive in 2019

PRIMUL DOSAR

Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI – dosarul nr. 2103/300/2015
… oblig. de a face 2103/300/2015 Fond Sectie comuna Civil 2103/300/2015Judecătoria SECTORUL … vDosarCHLTest 2103/300/2015 MUSTATEA DANIEL …
Pagină Web
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 2103/300/2015
… vDosarCHLTest_1.aspx 2103/300/2015 2103/300/2015 Secţia a-VI-a Civilă … pretenţii, oblig. de a face 2103/300/2015 Apel vDosarCHLTest
Rezultatul final
Nr. unic (nr. format vechi) : 2103/300/2015
Data inregistrarii 10.01.2018
Data ultimei modificari: 25.07.2019
Sectie: Secţia a-VI-a Civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: acţiune în constatare clauze abuzive, pretenţii, oblig. de a face
Stadiu procesual: Apel

Părţi

Nume Calitate parte
MUSTATEA DANIEL cu dom.ales la C.Av. Coltuc Apelant
SC BANCPOST SA Intimat

Şedinţe

14.05.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C9-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul formulat de apelantul reclamant Mustatea Daniel, împotriva sentinţei civile nr. 11082/ 19.10.2017 pronunţate de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 2103/300/2015 în contradictoriu cu intimata-pârâtă Bancpost S.A .. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: Constată caracterul abuziv al clauzelor din Contractul de credit de consum nr. 820CSF5081980001 din 16.07.2008 cuprinse în art. 4.1 teza a II-a în ceea ce priveşte comisionul de acordare şi comisionul de administrare lunară, şi art.2.7.3 din Actul adiţional nr.1 la contractul de credit din 03.11.2010 în ceea ce priveşte comisionul de administrare lunară. Constata nulitatea absoluta a clauzelor din Contractul de credit de consum nr. 820CSF5081980001 din 16.07.2008 cuprinse în art. 4.1 teza a II-a în ceea ce priveşte comisionul de acordare şi comisionul de administrare lunară, şi art.2.7.3 din Actul adiţional nr.1 la contractul de credit din 03.11.2010 în ceea ce priveşte comisionul de administrare lunară. Obligă pârâta Bancpost S.A. la plata către reclamant a sumei încasate cu titlu de comision de acordare, precum şi a sumelor încasate cu titlu de comision de administrare în echivalent lei la cursul BNR din data plăţii. Respinge apelul incident declarat de apelanta Bancpost S.A., ca nefondat. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei apelate. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 14 mai 2018.
Document: Hotarâre  2293/2018  14.05.2018P.S.Hotararea a fost comunicata pe 05.08.2019

Al doilea dosar

Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI – dosarul nr. 39584/299/2016
… CLAUZE ABUZIVE 39584/299/2016 Fond . … profesioniştii 39584/299/2016Judecătoria SECTORUL … vDosarCHLTest 39584/299/2016 VOICU IULIAN …
Pagină Web
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 39584/299/2016
… vDosarCHLTest_1.aspx 39584/299/2016 39584/299/2016 Secţia a-VI-a Civilă … act juridic CLAUZE ABUZIVE 39584/299/2016 Apel vDosarCHLTest …
CE S-A CASTIGAT
Nr. unic (nr. format vechi) : 39584/299/2016
Data inregistrarii 17.10.2017
Data ultimei modificari: 19.07.2019
Sectie: Secţia a-VI-a Civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: nulitate act juridic CLAUZE ABUZIVE
Stadiu procesual: Apel

Părţi

Nume Calitate parte
VOICU IULIAN – DOMICILIUL ALES LA C.AV. COLTUC Apelant
VOICU ADINA FLORENTINA – DOMICILIUL ALES LA C.AV. COLTUC Apelant
RAIFFEISEN BANK S.A. Intimat

Şedinţe

28.06.2018
Ora estimata: 11:00
Complet: C9-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Constată caracterul abuziv ?i nulitatea absolută a clauzelor contractuale cuprinse în art. 3.3, în art. 3.7 din contractul de credit nr. RFI21045227203/ 27.05.2008. Obligă pârâta să achite reclamanţilor sumele încasate cu titlu de dobândă, în baza clauzelor constatate ca fiind abuzive. Cu majoritate, Menţine soluţia primei instanţe privind respingerea cererii de constatare a caracterului abuziv şi nulitatea absolută a clauzelor stipulate în Contractul de credit nr. RFI21045227203/ 27.05.2008 la art.3.12, sub aspectul perceperii comisionului de procesare şi art. 3.14 sub aspectul perceperii comisionului de administrare şi repunerea în situaţia anterioară. Cu opinia separată a doamnei Claudia Florina Prilogan în sensul constatării caracterului abuziv şi nulităţii absolute a clauzelor stipulate în Contractul de credit nr. RFI21045227203/ 27.05.2008 la art.3.12, sub aspectul perceperii comisionului de procesare şi art.3.14 sub aspectul perceperii comisionului de administrare şi repunerea în situaţia anterioară Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.06.2018.
Document: Opinie separată    28.06.2018P.S.Hotararea a fost comunicata la 05.08.2019

[/column]