Agentul GDPR – a fost lansat de coltucsiasociatii.ro

Agentul GDPR – a fost lansat de coltucsiasociatii.ro

Puteti reclama orice incalcare a GDPR sau RGPD Agentul GDPR – a fost lansat de coltucsiasociatii.ro este un grup public pe facebook initiat de coltucsiasociatii.ro

FACETI PARTE DIN GRUP ACUM https://www.facebook.com/groups/422380571709152/

Ati semnat o incalcare a gdpr? Vreti daune ? Vrei sa depuneti plangere?

Discutam fiecare caz AICI

Avem sprijinul unor profesionisti www.coltucsiasociatii.ro

Datele personale reprezintă acele informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. Cele mai cunoscute astfel de informații sunt reprezentate de numeprenumedata nașteriicodul numeric personal, adresa, numărul de telefon, etc. Legislația românească, ca de altfel și legislația europeană are prevederi foarte stricte cu privire la modul de stocare și procesare a datelor personale ale cetățenilor Uniunii Europene.

Conform legii, accesul la datele personale ale unei persoane este protejat. În cazul copiilor minori, părinții și tutorii legali pot să acceseze datele personale ale minorilor

Regulamentul UE privind protecția datelor (UE) 2016/679 (“GDPR”) este un regulament al legislației UE privind protecția datelor și viața privată a tuturor persoanelor din Uniunea Europeană (UE) și Spațiul Economic European (SEE). Se referă, de asemenea, la exportul de date cu caracter personal în afara zonelor UE și SEE.

  ARTICOLUL 1
Dispoziții generale

(1) Prezenta lege stabilește condițiile specifice de garantare a dreptului la protecția vieții private în privința prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice.
(2) Prevederile prezentei legi se aplică prelucrării de date cu caracter personal legate de furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice, inclusiv al rețelelor publice de comunicații electronice care presupun dispozitive de colectare a datelor și de identificare.
(3) Prevederile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
(4) Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate:
a) în cadrul activităților în domeniul apărării naționale și securității naționale, desfășurate în limitele și cu restricțiile stabilite de lege;
b) în cadrul activităților de combatere a infracțiunilor și de menținere a ordinii publice, precum și în cadrul altor activități în domeniul dreptului penal, desfășurate în limitele și cu restricțiile stabilite de lege.

[/column]