Darea în plată, adoptată de Parlament. Ce prevede noua lege

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Darea în plată, adoptată de Parlament. Ce prevede noua lege

Darea în plată, adoptată de Parlament, ce prevede noua lege ,vezi coltucsiasociatii.ro . Sunt foarte buni pe darea in plata. Vezi si #livecoltuc

noua lege dare in plata

Legea dării în plată a fost adoptată de Camera Deputaților, forul decizional, astfel că actul normativ va fi trimis președintelui Klaus Iohannis, la promulgare.

Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite .Prevede că debitorul are dreptul să stingă creditul ipotecar prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate . Asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, fără a mai plăti altceva.

Inițiatorii proiectului au susținut în expunerea de motive că proiectul vine în ajutorul celor 800.000 de familii . Care nu mai pot să-şi plătească ratele la bancă pentru că salariile lor sunt mai mici decât erau atunci când au contractat creditele. Potrivit expunerii de motive, proiectul transpune prevederile Directivei 17/2014 a Parlamentului European . Si îşi propune să creeze un mecanism prin intermediul căruia predarea de către debitor . A imobilului aflat în proprietatea sa, ca urmare a acordării unui credit, să stingă integral obligaţia acestuia.

Darea în plată adoptată de Parlament Ce prevede noua lege

Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru stingerea în acest mod a datoriilor sunt:

-între părţi s-a încheiat un contract de credit

-iar bunul oferit în plată este un bun imobil ipotecat în favoarea creditorului în vederea garantării executării obligaţiilor asumate prin contractul de credit.

Conform actului normativ, se consideră întotdeauna că există impreviziune (se aprobă automat darea în plată):

-în cazul în care cursul de schimb al monedei creditului a depăşit cu cel puțin 20% nivelul cursului din data contractării creditului

– în cazul în care gradul de îndatorare al debitorului a depăşit cu cel puţin 20% nivelul maxim al gradului de îndatorare stabilit de BNR

– în cazul în care debitorul a fost executat silit prin vânzarea imobilului cu destinația de locuință.

Principalele prevederi sunt:

  • Creditorului îi revine obligația de a dovedi în fața instanțelor de judecată faptul că debitorul care a făcut o notificare . De dare în plată nu îndeplineşte condițiile de admisibilitate, inclusiv condiția privind impreviziunea
  • Impreviziunea este prezumată în favoarea consumatorului
  • Pe perioada notificării, precum şi pe perioada soluționării cererilor prevăzute la art.7 şi 8 din prezenta lege. Este interzisă înscrierea în Biroul de credit sau în alte baze de date negative cu privire la debitorii riscanți sau rău‐platnici. A debitorului care a efectuat notificarea prevăzută la art.5 alin.(1). Indiferent dacă înscrierea ar fi efectuată din inițiativa creditorului sau a unei autorități centrale sau locale. Dispozițiile
  • Pe perioada cât notificarea de dare în plată a fost efectivă, atât ratele cât și dobânzile și penalităţile, vor putea fi pretinse de la debitor . Doar dacă creditorul probează că acesta a fost de rea credinţă.
  • Dreptul de a cere instanței să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparține şi consumatorului . Care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanței. De stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

În cazul debitorului împotriva căruia s‐a derulat şi finalizat o procedură de executare silită. Prin vânzarea imobilului cu destinație de locuință şi împotriva căruia se continuă executarea. Se instituie o prezumție absolută și irefragabilă de impreviziune.

[/column]