Cum fac medierea cu fiscul(Anaf) in 2019

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Cum fac medierea cu fiscul(Anaf) in 2019

Cum fac medierea cu fiscul(Anaf) in 2019 ,procedura Cum te înţelegi cu Fiscul prin mediere pentru plata datoriilor. Vezi coltucsiasociatii.ro

Opinie http://www.coltuc.ro

Paşii necesari pentru mediere

Datornicii care vor să beneficieze de mediere pot demara acest proces prin depunerea la Fisc, în termen de 15 zile . De la primirea unei somaţii de executare silită, a unei notificări privind intenţia de mediere. În notificare, ei trebuie să menţioneze . Orice informaţii relevante privind situaţia lor financiară, cum ar fi cele care să justifice o stare de dificultate generată .De lipsa temporară de bani şi să argumenteze cum ar putea face plăţile într-o anumită perioadă de timp. În termen de maximum două zile de la primirea notificării, Fiscul va înştiinţa datornicul cu privire la organizarea unei întâlniri.

Cum fac medierea cu fiscul(Anaf) in 2019

Debitorul are obligaţia de a se prezenta la locul, data şi ora stabilite deFisc, printr-o înştiinţare.

În ceea ce priveşte documentele justificative, Fiscul susţine că datornicii se pot prezenta la întâlnirea organizată de organul fiscal .Cu orice documente şi informaţii relevante pentru clarificarea obligaţiilor fiscale înscrise în somaţie. În cadrul întâlnirii, Fiscul are în vedere cel puţin să se pună de acord cu debitorul în legătură cu obligaţiile fiscale înscrise în somaţie. Un alt aspect avut în vedere este analizarea situaţiei economice şi financiare a acestuia. Precum şi identificarea soluţiilor optime de stingere a obligaţiilor. Inclusiv posibilitatea de a solicita înlesniri la plată.

În cadrul medierii, Fiscul îi va prezenta datornicului situaţia fiscală şi îl va informa dacă poate solicita înlesniri la plată.

În cazul în care el nu se califică, datornicul va fi informat că este obligat să plătească restanţele în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.

Cum fac medierea cu fiscul(Anaf) in 2019

Garda Financiară a fost o autoritate publică de control, subordonată Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). A avut ca atribuții controlul în domeniul financiar, economic, vamal în vederea prevenirii și sancționării. Conform legislației în vigoare, a actelor de evaziune, fraudă fiscală. Instituția a fost condusă de un funcționar public, având funcția de comisar general, acesta fiind numit de către ministrul finanțelor publice[1].

[/column]